Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnútorná sila

 

24.11.2012

VÍRA - VNITŘNÍ SÍLA

Zdánlivě možná jednoduché, ale přesto velice hluboké konstatování, které v sobě mimo jiné nese nejen svobodu, ale i odpovědnost. Článkem známé pražské terapeutky PhDr. Miroslavy Maškové volně navazujeme na téma intuice z předchozího čísla. Jak dosáhnout štěstí, naplnění a stát se úspěšným člověkem? K tomuto cíli vede bezpočet cest a každý z nás si vybere tu svou, která je mu vlastní. Všechny cesty však mají něco společného. Naše představivost, fantazie, touha a nadšení nám pomáhají realizovat svá přání. K tomu všemu je zapotřebí dostatek odvahy vidět svůj cíl jako úspěch, radost a štěstí. Znamená to osvobodit se od svého strachu, své nejistoty a svých pochybností. Naše otevřenost a upřímnost nám přináší motivaci uvědomit si, co chceme, a přesně definovat svůj cíl. Náš úspěch začíná tím, že si stanovíme konkrétní cíl a máme patřičnou dávku nadšení k jeho realizaci. Pozitivní myšlení nás motivuje k tomu, abychom měli víru ve svůj úspěch i zdravé sebevědomí, že dokážeme vše, co chceme. Úspěch se dostavuje vždy v tom, z čeho máme radost a uspokojení. Pokud nemáme před sebou svůj cíl, pak životem bloudíme a jsme ztraceni, jako bychom nežili, ale pouze přežívali. Život se pro nás stává nesnesitelným břemenem. 

 Svůj cíl jsme schopni vnímat pouze svým citem. Právě náš cit nám nejlépe radí, jak cíle dosáhnout a jakou sílu či formu na cestě k němu použít. Jen to, co vidíme zcela jasně ve své představě, můžeme opravdu uskutečnit. Jako malíř, který na prázdném plátně vidí hotový obraz a svou představu pomocí štětce a barev přenese na plátno. Podobně i architekt si ve své mysli promítá již hotový dům se všemi jeho detaily. Svou představu přenese do architektonického záměru a plánu, podle kterého stavba domu probíhá. Nehmotná představa v naší mysli se realizuje skrze hmotnou rovinu a ve hmotě. Opravdový úspěch je vždy výsledkem našich představ. Znovu si zde můžeme připomenout základní zákon ezoteriky - energie následuje myšlenku. Náš život se odehrává podle našich myšlenek a představ. Kdo chce mít v životě úspěch, musí si umět projektovat svůj cíl a vyvinout strategii, která ho k němu dovede. Pouhé vlastnictví něčeho - hromadění majetku a peněz, se nemůže stát naším životním posláním. Při sledování takového cíle se ocitáme ve slepé uličce a nenacházíme naplnění. Pravý úspěch můžeme dosáhnout pouze prostřednictvím svého srdce a duše, když se necháme vést intuicí a vyšší silou. Pak jsme ve správném čase na správném místě, vydáváme správnou energii, která je potřebná pro dosažení našeho cíle, a potkáváme správné lidi, kteří nám v realizaci našeho záměru jsou schopni pomoci. 


Každé ráno bychom si měli představit svůj cíl, kterého chceme dosáhnout. Zkusme si uvědomit, že naplnění spočívá v dosažení našeho cíle, nikoliv v materiálních hodnotách. Tam uspokojení najít nemůžeme. Pro dosažení cíle se musíme angažovat celou svou bytostí, být aktivní a být schopni převzít zodpovědnost sami za sebe - za své myšlenky, emoce, pocity, chování, slova, skutky i činy. Hnacím motorem se pro nás stává radost ze života, touha poznávat a učit se, odvaha jít přes překážky za svou metou. To vše pramení z našeho srdce a z naší duše. Ten, kdo radost ze života a učení necítí, žije povrchně. Měli bychom být schopni umět si odpovědět na otázky "jaký je můj životní cíl, pro nějž mám odvahu udělat cokoli?", "co pro mne znamená štěstí?". Když známe odpověď, můžeme se tímto směrem vydat a vynaložit veškeré své úsilí k realizaci našeho záměru. Naše vnitřní síla, na níž se podílí naše srdce i duše, znamená víru a přesvědčení, že své mety dosáhneme, a nedovolí nám vzdát se. To nám umožňuje pozitivně ovlivňovat svůj život. Naše víra jako zdravé sebevědomí nám dává jistotu věřit ve svůj cíl i v těžkých situacích. Říká se, že víra hory přenáší. Víra a vůle jsou zárukou našeho úspěchu. Nesmíme je ztratit. 


Naše vnitřní přesvědčení a víra v dosažení žádaného cíle vytvářejí nejsilnější energii a magnet. A opět si připomeňme základní ezoterní pravidlo, podle něhož se utváří náš život: "Energie následuje myšlenku". Nitky našeho osudu jsou utkány z našich myšlenek a pevné víry v jejich uskutečnění. S pomocí své víry můžeme čerpat z bohatého potenciálu svých schopností, o nichž jsme možná doposud neměli ani tušení. Posilujme sílu své víry. Naše víra nám pomůže najít východisko z každé obtížné situace. Síla víry musí odpovídat velikosti cíle. Představa, jak stojíme na vrcholu svého snu a jak se v realitě splnilo naše vytoužené přání, rozevře mračna všech pochybností a pomůže nám kráčet přes všechny překážky dál. Dodá nám novou vnitřní sílu, díky níž si stále znovu uvědomujeme, že jsme hrdiny svého životního příběhu a že nám stojí za to poprat se se vším, co brání našemu štěstí. Řiďme se heslem: "Žij své sny!". Myslím tím, abychom uváděli své sny a své touhy do reálného života a proměnili je ve skutečnost. To nás naplní radostí a štěstím. Rozhodně se však neřiďme mylnou iluzí: "Sni v životě!". Cítíte ten rozdíl mezi těmito dvěma větami? Snění v životě nás zbavuje vlastní síly, vůle, víry a podílu na realizaci vlastního štěstí. Proto se těm, kteří pouze sní bez vnitřní touhy a víry, nemůže nic splnit a mine je jejich úspěch. Bohužel tito lidé očekávají, že všechno za ně zařídí nikdo jiný. Důležité je, aby cíl, za kterým jdeme, byl naším cílem, nikoliv cílem někoho jiného. Jinak nemůžeme dosáhnout úspěchu. Opravdový úspěch budeme mít jen s vizí vlastního cíle, s vlastními myšlenkami a idejemi. Od cíle, který není náš vlastní, se musíme osvobodit. Nejsme schopni se pro něj nadchnout a proto se nemůžeme dobrat úspěchu a štěstí. Chceme-li mít v něčem úspěch, uděláme pro to cokoliv. Rozhodně stůjme za svým cílem a nenechme se od něj odradit svým okolím. Cíl, kterému pevně věříme, dokážeme proměnit ve skutečnost. S velkým cílem je to jako s velkou láskou. Musíme na něj neustále myslet, toužit po něm, hýčkat ho, pracovat na něm a zdokonalovat ho. Stále častěji se jím zabývejte ve svých představách, protože mu patří pevné místo v našem nitru, které nesmí ani na chvilku opustit. Neuvízněte ve svých nostalgických vzpomínkách na minulost či v obavách, že nedokážete svůj sen proměnit ve skutečnost. Neustále si opakujte "dokáži všechno, co chci" a s touto větou hleďte do úspěšné budoucnosti. Úspěšní lidé se neodchylují od své cesty a jdou vpřed za vysněným cílem. Ten, kdo se chová jako motýl, nikdy svého cíle nedosáhne. Nevydrží dělat jednu věc delší dobu a jeho myšlenky stále těkají. Když často měníme svůj cíl, nenačerpáme dostatek vnitřní síly a vůle, a jsme neúspěšní. Úspěšní lidé s pevnou vůlí změní strategii, když se jim nedaří. Nikdy však nemění svou představu o vysněném cíli. Chce to velkou trpělivost - všechno potřebuje svůj prostor a čas. Každý začátek je těžký. Vyžaduje od nás víru v sebe a svůj cíl, změnu našeho myšlení a jednání ve prospěch našeho cíle. Zbabělost a nerozhodnost tu nejsou na místě. Otevřenost, upřímnost, zodpovědnost, cílevědomost, čestnost, trpělivost, odvaha - to vše by se mělo stát součástí našeho charakteru i osobnosti. Jedině tak můžeme zdolat všechny překážky a potíže, které nám brání v dosažení našeho cíle. Získaná síla z tohoto boje nám dá motivaci jít dál. Vždy se musíme něčeho starého vzdát, abychom mohli něco nového získat. Spolu s tím dosáhneme svobody, odpovědnosti sami za sebe a pocitu radosti a štěstí. 

Hlavní zdroj našeho výkonu představuje motivace. Je to energie, která nás vede od myšlenky k cíli - z naší nespokojené přítomnosti k vysněné budoucnosti a naplnění. My sami řídíme svou motivaci a své emoce. Je to naše rozhodnutí, jak moc budeme motivováni pro svůj cíl. Od nás to vyžaduje sebedůvěru, odvahu, pozitivní myšlenky a emoce, vytrvalost a nadšenou aktivitu. 

Každý člověk v sobě nese vnitřní sílu a schopnost zlepšit svůj život, když vědomě změní své myšlení a cítění. Naše myšlenky utvářejí náš život. Pocity a emoce, které se nás zmocňují, určují naše jednání. Opakované tvrzení "ano, já to dokážu" nám zaručí úspěch a pomůže rozptýlit naše pochybnosti. Motivace vzniká tím, že se těšíme na úspěch, a neposkytuje proto žádný prostor negativním myšlenkám a emocím. Věřte, že se vyplatí probudit v sobě nadšení a touhu po úspěšném životě a naplnění. Znamená to převzít zodpovědnost sám za sebe - za své myšlení, emoce i činy, překonat zbabělost a strach. Jedině tak můžeme pozitivně směřovat svou motivaci k životnímu cíli. Schopnost myslet a jednat pozitivně má v sobě každý z nás. Platí, že člověk je takovým, jaké je jeho myšlení. Špatné náladě a špatným myšlenkám je třeba se zasmát. Nejlepší zbraní je úsměv. Motivace není nic jiného než láska k cíli. Je to žhavá touha dosáhnout zvoleného cíle.