Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroky 3

 27.12.2013

Modlitba na propuštění strachu 

náhled obrázku 

Propouštím Vás strachy mé,ač byli jste věrní přátelé,

již nebudu vaší potravou,dávám vám volnost,

běžte si jinam za stravou.

Mé myšlenky vás živily,a já už vím, že chybily.

Odpouštím sobě,že dovnitř jsem vás vpustila,

odpouštím vám,vždyť to já vás stvořila.

Nyní je čas Vám sbohem dát, již budu jen paní Lásku přijímat.

S tou smluvenou mám audienci, a strach není již v mé kompetenci.

Snad jinde ho přijmou s otevřenou náručí,já však již odmítám,

žít v jeho područí.

Naše lekce již skončila, pro můj růst velmi prospěšná byla.

Nyní děkuji strachům svým, však dnes přišel den D

a já ze služby je propouštím.

S láskou vás posílám do světa, mě čeká již jiná osvěta.

M.Havierniková

 

27.12.2013

...odpuštění musí být skutečné, od srdce, ale samozřejmě, že jim to není třeba říkat....je ale potřeba chtít jim odpustit. Odpustit neznamená souhlasit s tím co činí, ale nedržet to u sebe...od-pustit to! Je to ich bolest, ich duše něčím uvnitř trpí, ne vaše...neberte si to osobně. Kdokoliv nám takto činí, je uvnitř sám zraněn a volá tímto projevem po pomoci. Udělejte si několikrát tohle odpuštění a opakujte po dobu cca 3 dní, nebo jak ucítít, i déle. 

 

Vesmír nás intenzivně žádá, abychom odpustili všemu a všem. Je čas propustit vše negativní co ještě chováme k druhým lidem, situacím a hlavně k sobě. Nelze dále s sebou nésti tato břemena negativních zkušeností.

Opusťte tato dávná ublížení, která jsou na břehu minulosti....vhoďte je do řeky a nechejte je odplout z vašich životů.

Je čas vstoupit do nového bytí s odpuštěním, v dobrotě, pokoře, čistotě a v lásce. 

S pokorou a láskou

Tredoxé-Rafeyllea

Odpuštění

Je třeba provést všechny tři kroky odpuštění a pak se nechat naplnit Boží láskou.


1. Prosím tě za odpuštění (jméno), ať jsem ti jakkoliv vědomky, nebo nevědomky ublížil/a, ať myšlenkou, slovem či skutkem. Prosím tě za odpuštění na celé úrovni našeho bytí.
Prosím tě za odpuštění na celé časové linii putování našich duší, od tady a teď až v prvopočátku a na věky věků. Amen. Omlouvám se. A děkuji ti za odpuštění.

2. Odpouštím ti (jméno), odpouštím ti vše, čím jsi mi jakkoliv vědomky nebo nevědomky ublížil/a ať už myšlenkou, slovem či skutkem.
Odpouštím ti na celé úrovni našeho bytí. Odpouštím ti na celé časové linii putování našich duší, od tady a teď, až v prvopočátku a až na věky věků. Amen.
A odpouštím ti v lásce. Dávám ze všech vztahů po odpuštění svobodu tobě i sobě. A děkuji ti.

3. Odpouštím sám/a sobě, vše co mne tíží a svazuje jakkoliv tížívě s minulostí.
Odpouštím si na celé časové linii, tady a teď až v prvopočátku a na věky věků. Amen.
A děkuji za dar Odpuštění.

Odpuštění je potřeba provádět tak dlouho, dokud necítíme v sobě jak nás energie Odpuštění osvobozuje a dává nám pocit klidu, míru.

Pak poprosme o Boží lásku, poprosme o uzdravení míst po Odpuštění, aby se láskou naplnilo to, co odpuštění uvolnilo.

Nikdy nezapomínejme dodat ne Má, ale Vyšší, Boží vůle se staň. 

www.duhovenebe.blog.cz

 1.3.2014

Hlubší zklidnění

| Marie Blankytná |  Harmonizační techniky

ÚKLON VLEVO -
toto cvičení využívá té skutečnosti, že obě poloviny lidského těla nejsou stejně disponovány. Pravá polovina těla je pozitivní, tudíž aktivnější a více činorodá.
Oproti tomu levá strana negativní, inklinuje ke klidu a určité pasivitě. Jestliže se vědomě zaměříte na prociťování levé poloviny těla, máme k dispozici prostředek k většímu- hlubšímu zklidnění.
Cvičení se provádí v pohodlném uvolněném sedu. Hlavu nachýlíme mírně vlevo a levou tvář položíme do dlaně levé ruky. V této poloze zavedeme jemně vědomí do levé poloviny těla, uvědomujeme si vnitřní pocity v této oblasti a setrváme takto asi 2 minuty. Při správném provádění bychom měli zjistit, že levá polovina těla nám poskytuje hlubší zklidnění a v porovnání s pravou se jeví jakoby jemnější.
Dále si můžeme představit, jako bychom byli celí obnažení pouze v levé části těla. U této představy, spojené s prociťováním levé poloviny těla, setrváme opět asi 2 minuty.
Cvičení ukončíme relaxací v poloze dítěte na levém boku nebo v lehu na zádech.
 
HODINOVÉ CIFERNÍKY -
v pohodlném uvolněném sedu asi metr před sebou si ve výši ramen představíme dva větší hodinové ciferníky.
Předpažíme, natažené prsty pravé ruky přiložímen na dvanáctku pravého pomyslného ciferníku a prsty levé ruky položíme na šestku levého pomyslného ciferníku. Pomalu začínáme kroužit ve směru hodinových ručiček tak, že pravá ruka směřuje od dvanáctvky přes trojku k šestce a levá ruka od šestky přes devítku ke dvanáctce. V tomto pomalém pohybu pokračujemea zároveň postupně zvětšujeme průměr kruhů. Jakmile dojdeme k maximálnímu možnému průměru opisovaných kruhů, strváme v kroužení stejného průměru a po chvíli ruce uvolněně spustíme do klína. V průběhu cvičení se koncentrujeme do celých paží a vnímáme jejich pomalý a uklidňující pohyb.
 
Délka cvičení je asi 40 sekund a nesmíme dovolit, aby docházelo k pocitu bolesti v oblasti paží. V takovém případě je nutno zvolit kratší dávku. Při cvičení jsou paže natažené, ale jejich svalstvo je uvolněné. Po krátkém uvolnění paží můžeme celé cvičení zopakovat.

 2.3.2014

Bude hodně záležet na tom, jak rychle se dokážeš uzdravit z citového zranění. Zkus být v první fázi opět sama sebou. Uvědom si sílu své bytosti a tu sílu nehledej nikde jinde než uvnitř sebe. Tam v nitru, v největší hloubce své duše, najdi tu jiskru, která pojí lidskou duši s Božským světlem. Až ucítíš sladkou radost z tohoto napojení a budeš všechny lidi vnímat jako tápající, hledající bratry, pak si na dobré cestě k dokonalému uzdravení.

"CHÁPU TĚ, ALE MÁŠ TO, COS CHTĚL MÍT. JE TO TVOJE HRA, TAK SI JÍ DOHRAJ DO KONCE, JÁ NEJSEM REŽISÉR TVÉHO ŽIVOTA. NEZNÁM TVŮJ SCÉNÁŘ A PROTO TI NEMOHU DĚLAT NÁPOVĚDU."

17.3.2014

To znamená, že láska přijde jen k hluboce duchovní, zbožné osobě. Sex je pro každého, známosti jsou pro každého, ale ne láska. Pokud se nebojíte, nemáte co skrývat, můžete být otevření a zrušit všechny hranice. A můžete pozvat ostatní, aby pronikli do vašeho nitra. Pamatujte si, že pokud někomu dovolíte, aby pronikl do vašeho nitra, musí i on dovolit vám proniknout do jeho nitra. Jestliže tohle někomu dovolíte, vytváří se důvěra. Pokud se nebojíte, ani ten druhý se nebude bát. Pokud milujete, vždycky tam bude strach. Manžel se bojí o manželku, manželka se zase bojí o manžela. Milenci se pořád bojí. Pak to ale není láska. Je to jen dohoda dvou bojácných lidí, již jsou na sobě závislí, je to dohoda o bojích, využívání, manipulaci, kontrole, nadřazenosti a vlastnění - ale to není láska.
 
Pokud dovolíte, aby k vám zavítala láska, není třeba se modlit, není třeba meditovat, není třeba chodit do kostela či chrámu. Na boha můžete úplně zapomenout, pokud umíte milovat - protože díky lásce se vám podaří obsáhnout vše: meditaci, modlitbu i boha. Všechno se vám podaří... Ale láska je obtížná. Musíte překonat strach. A to je zvláštní věc, protože se bojíte, a přitom nemáte co ztratit. ... Co je vlastně strach? Čeho se tak bojíte? Pokud se o vás všechno ví a jste otevřená kniha, proč se bojíte? Jak by vás to mohlo zranit? Je to všechno dáno předurčením společnosti, špatným pojetím - že se musíte sk rývat, že se musíte chránit, musíte být neustále v bojovné náladě, že všichni jsou proti vám.
 
Nikdo není proti vám! Pokud cítíte, že někdo proti vám něco má, on proti vám nic nemá - každý se totiž zabývá jen sám sebou, ne vámi. Není tedy čeho se bát. Popřemýšlejte o tom. A potom ostatním dovolte, aby k vám pronikli, pozvěte je, aby se k vám dostali blíže. Nevytvářejte nikde překážky, zůstaňte vždy otevření, žádné zámky, žádné dveře, žádné zavřené dveře. Pak je možná láska.
 
(Vybráno z knihy Osho: O ženách, kapitola Vztahy)
 
20.3.2014

O čem je život

Včera v 2:54 | Alue K. Loskotová |  Zákony Vesmíru - seriál

Milí čtenáři, nabízím vám sice krátký, ale krásný a velice pravdivý text který stručně shrnuje naši existenci na této planetě. Doporučuji, abyste si nad každou větou samostatně popřemýšleli, než budete číst dál. Prolítnout to jako uragán, by nemělo moc smysl.

Jak v tomhle měnícím se světě chceš najít svůj pevný smysl života?...

Všechny teorie o reinkarnaci, karmě a daném osudu selhávají.

Jsou to jen programy naší mysli a ty nejsi mysl - jsi Zdroj promítnutý do fyzické reality.

Jsi Zdroj, který chce tvořit a to zároveň zažívat.

Přidej k tomu dobrý pocit a máš to!
 

To, co přichází, uvítej a prožij tím nejlepším způsobem, který si v danou chvíli vybereš.

Když se naštveš, tak se naštveš.

Když jsi smutný, tak si jen smutný.

Prožij to a pak to opusť - jen to pozoruj. Ono to samo odejde.

Vše je totiž záležitost Vesmíru a jeho záměru se poznávat skrze nás.

Ani není dané, jak má tvůj život vypadat.

Neexistuje žádná dokonalost.

Nemůžeš ani dosáhnout osvícení, protože o cokoliv se snažíš, to nemáš.

Osvícení je náš přirozený stav.

Osvícení již jsme, jen si to uvědomit.

Nemusíš se nikam dostat, mít určitou profesi, spasit celý svět.

Nemusíš nic splácet za minulé životy.

Jsi tady jen pro prožívání radosti a klidu, ať to pro tebe znamená cokoliv.

Jediné, co je důležité, je přítomný okamžik a pocity, které v jeho rámci získáš.

Jde jen o radost….nic víc a nic míň.

Všechno ostatní jsou jen rekvizity, které nejsou vůbec podstatné.
 
25.3.2014
Milovat, znamená přijmout vše, co se děje bez odsudků, pocitů odporu a zlosti. Být v naladění na pocit: "Je jak je". "Je jaký je". Nebo krásná věta, která zní: "Nechme blbci právo býti blbcem".
A to je svoboda. Osvobození se od pocitu, že je něco špatně, že jsem špatný, nebo špatná, nebo, že snad něco, co se děje, je v nepořádku.
Vše co vám do života přichází je v danou chvíli dokonalým stvořením, je tou nejúžasnější kombinaci k tomu, aby jste si uvědmili to, co máte. Aby jste uzřeli ve všem, co se odehrává, sami sebe, to čím jste a co k vám patří.
A to s láskou objali, zahalili proudem světla, přivinuli k sobě a řekli: "Miluji tě".
Pamatujte, že mysl je žebračka, pořád něco chce, pořád o něco prosí a škemrá. Udělá vše pro to, aby vás zaměstnala, aby z vás udělala oběť, chudáka a člověka nehodného lásky a svobody.
Stále chce více a více a nemůže být nikdy uspokojena. Stále chce pomáhat, dělá ze sebe mučedníka, hraje si na nepostradatelnou, má pocit, že stále něco musí. Neposlouchejte ji. Nechte ji být, nechejte ji, ať si povídá. Mysl je přirozeně neklidná, ale na vás je, aby jste ji přestali poslouchat. Jste jediný, kdo je schopen ji nevěnovat pozornost. Jste jediný, kdo z ní dokáže vystoupit. Nikdo to za vás neudělá.
 
Naučte se ztišit se, vnímat jen nádech a výdech, nic víc. Nechejte myšlenky ať pobíhají, neúčastněte se jejich boje, nechejte je být. Naučte se být tichými. Dovolte si v lásce k sobě udělat si každý den čas na klid, na meditaci na ztišení sebe sama. Tak, aby se mysl stala skvělým sluhou a sestoupila z trůnu panování a ovládání vašeho života.
Neodmítejte ji, milujte ji, ale vemte si její žezlo zpět do svých rukou a věnujte ho srdci.
Dejte na první post svou existenci, poté srdce a mysl přesuňte na pozici bronzovou. Tam je její pravé místo, z této úrovně je skvělým a dokonalým sluhou. Dopřejte ji klid, ticho a odpočinek, pak vám dá nespočet darů, bude svěží a bude z této trojice dokonalý tým.
Stanete se živými, orchestr začne hrát, budete naplněni štěstím a váš život dostane křídla.
 
Nasměrujte svou pozornost do sebe, nečekejte, že to za vás bude vykonáno někým jiným. Andělé a Vesmírné energie jsou podporou, ale nemohou za vás udělat vaše kroky. Vy jste těmi, kteří musí konat, nebát se žít a zakoušet vše, co vám život k nohám snáší. Jste jediným, kdo může najít sebe sama, své pravé Já.
 
Vy jste tvůrcem svého života, vy jste těmi, kteří ho dokáží změnit k nepoznání.
 
A absolutně.
 
S láskou, požehnáním a objetím. Vlaďka
 
20.4.2014

„Nesnažme sa o veľké veci, ale o malé veci stvorené veľkou láskou.“

(Matka Tereza)

9.5.2014

Pokora


Mnohí si pod pojmom pokora predstavia človeka, ktorý kľačí na kolenách a v prachu zeme činí pokánie. Ale to nie je pokora – to je poníženosť alebo slepá či otrocká viera v niečo alebo v niekoho.

Skutočná pokora odkladá predsudky a skúma. Skúma vecnosť, logiku a lásku. Bez prísneho skúmania nie je možné urobiť si vlastný názor. Mať vlastný názor a konať podľa neho znamená stáť hrdo čelom k vykonaným skutkom a zodpovedne prijať následky. Skutočná pokora hovorí:

„Pane, konal som podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ak som chybil, ukáž mi prosím kde, aby som sa podobného konania v budúcnosti vyvaroval. Tým svoju vinu nechcem zľahčovať, ale chcem ju vidieť a poznať.“

Je veľmi ťažké spoznať pokoru, lebo dnes sa ľahko mýli s poníženosťou. A je ešte ťažšie rozoznať hrdosť od pýchy, namyslenosti a sebaľúbosti. Ale v jednom sa nezmýlite nikdy – ak niekto vyžaduje bez vecného vysvetľovania pokoru od iných, sám skutočnú pokoru nepozná.

Kamila
 
 14.5.2014

Zlatá dušička - 13.5.2014 - Oslava života

Lidé Země, stáváte se vědomými bytostmi. Den ode dne cítíte změny v sobě samých. Mnohdy nedokážete pochopit, co se s vámi děje. Cítíte smutek i euforii, hledáte další a další odpovědi. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy stále častěji nazíráte tam, kam byste se ještě nedávno neodvážili. Přichází k vám informace, mnozí jste se naučili naslouchat své duši, řídíte se pokyny své intuice. Mnozí žijete život vědomější, nežli dříve. Někteří dokonce začali své informace sdělovat ostatním. Každý však má svou pravdu a rezonuje s něčím jiným. Všichni jste jeden, ale všichni jste osobnosti. Nic vám nemůže být nalháváno, umíte rozlišit pravdu. Cítíte ji ve svém srdci. Často se rozhodujete. Pro vás je lepší mít informací spíše méně, nežli více, neboť poté se ztrácíte, znáte spoustu pro a proti a jste zmatení. V té chvíli však žádejte o pomoc svou duši a přijměte odpovědi. Učte se zhluboka dýchat a okysličovat své tělo, abyste byli zdraví. Jste tak krásné bytosti. Mnozí z vás toto již umí pochopit, neboť věří v sebe samé. Mnozí z vás se to teprve učí. Každý je v jiné fázi svého vývoje. Přesto na stejné úrovni. Váš život je přijímání výzev a reakcí na ně. Čas vám umožňuje rozvíjet sebe samé, učit se měnit své životy. Minulost a budoucnost vás však svazuje, přítomnost osvobozuje. Lidé Země, vaše světelná rodina je s vámi. Vnímejte, kolik se v poslední době děje zázraků. Uvědomujte si, jak často se ve vašem životě dějí věci, kterým snad ani nemůžete uvěřit. Věřte. Věřte ve své ochránce, věřte v Boží spravedlnost a posilujte víru v sebe. Vaše cesty jsou složité, ale přišli jste, abyste poznali život. Ne však být zarputilí, odmítaví a neohybní. Ale hráli si a byli uvolnění a svobodní. Hledáte smysl života, uspokojujete své touhy a pokud uspokojeni nejste, stáváte se smutnými, bezcílnými, ihned se vzdáváte. Vaše životy však jsou více. Je to uchopení životních šancí, aby se vaše duše skrze vás učila. Přehodnoťte vždy vše, co děláte a rozhodujte se úplně jinak, nežli dosud. Změňte své životy, převraťte je naruby, abyste zažili potěšení a vzrušení, nejen nudu a šeď. Vždyť život je víc. Je všechno. Všechno, co jste si mohli přát. Oslavujte. Neboť právě teď máte šanci proměnit vše, po čem toužíte. Jděte a tvořte. Nic více a nic méně.
 
http://zlata.dusicka.sweb.cz/
 
15.5.2014
 
Nie každý kto je krásny, je šťastný. Ale každý, kto je šťastný, je krásny .

 17.5.2014

Zjišťuji, že jeden z největších problémů v mezilidských příbuzenských vztazích je to, že rodiče celý život smýšlí o svých dětech jako o dětech.

Je to ftipné. Kdo má problém s nohama, na stáro už se hůře pohybuje, nebo je mu zcela znemožněna hybnost, má problém.. s hlavou! Většinou po celý svůj život dával hlavě/mysli víc pozornosti, než jí příslušelo, což velmi často vytváří pýchu. Energie nohou, což je samozřejmě také uzemnění, nebo cesta, vývoj, se zastavila. Je hořko-bolno-ftipnou ironií osudu, že pak ti, kteří se o dotyčného musí starat, mýt mu nohy, nasazovat boty atd., se před ním ohýbají a sklání, tedy přesně to, co měl tento člověk dělat právě svým blízkým, a nedělal. Co myslíte, všimne si?

Hlavní důvod, proč je lidem dobře u moře je ten, že to maže veškerá myšlenková a emocionální pole, kterými jsou jinak města již smrtelně promořena a nelze před nimi utéct.

Pokud lidé mají již pramálo síly žít, nemají rádi sebe sama, jsou výrazně zablokovaní vůči příjmu energií, soustředí často veškerou svou pozornost na své děti. Je to přirozený instinkt pokusu o přežití. Většinou mylný.

Dej někomu svůj kabát, košili. Řekne ti, že je mu zima, a chce i kalhoty a tričko. Dej mu je tedy. Když mu však řekneš, že trenýrky mu již nedáš a necháš si je, všude tě pomluví a bude na Tebe ve zlém vzpomínat. Tak nějak tady hoši žijeme, na té Zemičce.

Jedním ze základních rysů rakoviny co do psychosomatiky je pozice: "Nakládá se toho na mě víc, než dokážu unést, jsem přetížen. Chcete po mně víc a víc, nedokážu to, nemám na to, nestíhám." Jak příznačné pro celou naši západní společnost v této době, že?

Vše důležité již bylo řečeno, vymyšleno, stvořeno, zkopomováno a napsáno. Naší povinností je to teď co nejlépe přečíst, zahrát a naplnit!

Každá civilizovaná společnost ví, že není důležitá pozice, na které se zrovna nacházejí první. Každá civilizovaná společnost totiž ví, že se VŽDY čeká na ty poslední...

Čím více chceme brát lásku od druhých, tím větší idioty potkáváme.

Vždy když se s někým loučíme, měli bychom mu poděkovat. Nevíme, kdy, nebo zda vůbec ho ještě uvidíme.

Emoce je jeden z nejsilnějších lidských motorů. Při intenzivním procítění emoce může člověk až omdlít, ztratit vědomí (neboť je tak silně spojen se svým nevědomím - duší, až ho to vyhodí ven z programu). Ještě, že lidé v podstatě nevnímají své emoce.

Tělo se skládá z několika bazálních chemicko-fyzikálních prvků, a mnoha drobnějších.. kromě draslíku (láska), hořčíku (odpuštění) je zde i vápník (vůle). Každý z prvků symbolizuje určitou vlastnost, osobnostní charakteristiku. Vápník například souvisí s trpělivostí. Kdo ji nemá, má problém se zpracováním vápníku (např. osteoporóza, ale částečně i deprese atd.), kdo má trpělivosti moc a málo akce, má problém s vápenatěním (kromě cév i např. Bechtěrev, atd.). 

Lidé se dělí vlastně jen na dvě skupiny. Ti, kteří vám naslouchají, a pak ti, kteří vás nevidí a neslyší. Ovšem na ně pozor! Ti vás mohou velmi často i zbourat.

Život je plný pocitů. Jedním z nejkrásnějších je, pokud tě tvoji blízcí podporují v tom, co děláš.

Lidské emoce budou v této době to nejsilnější, co má člověk k dispozici. V této chvíli je to to, co má každý, narozdíl od lásky, na dosah ruky. Proto si zřejmě dokážete představit, co se v současnosti a blízké budoucnosti bude a má dít. Věřme, že to právě s pomocí emocí přemostíme.

 

Pokora? A co to je, jak to poznám, že už to mám, ptají se mě někteří klienti, když již na to přijde řeč. Poznáte to třeba tak, že rok, či dva pláčete. Téměř nepřetržitě.

Čím déle někoho sledujete, tím více si na něj zvykáte a tím více si ho dříve či později i zamilováváte. Až tu budeme tak dlouho, jako Bůh, taky budeme milovat všechny a všechno.

Problém západní společnosti je přílišná svoboda. Myslíme si, že ji můžeme naplňovat na úkor druhých. Zároveň nerespektujeme žádné struktury, žádné autority, vše se rozpadá.. naše svoboda se nám stává smrtící zbraní.

Některá varování či znamení jsou jako polechtání pírkem. Tak moc nás Bůh miluje. Otázkou je, zda je pak ovšem jsme vůbec schopní vnímat.

Dospělí zamrzlí v dětském období zpravidla nejsou schopní rozeznat, kdy se hraje vážně, a kdy mohou blbnout. Jejich častou reakcí je také smích za každých okolností.. často i ve chvílích překvapení, nebo bolesti.. reagují dětsky, nechápou, o co jde. Na fyzickém těle se to může projevovat různě.. problém mají zejména ledviny, močové ústrojí, pohlavní ústrojí. První čakra.

Ukazuje se, že pokud bude lidstvo pokračovat v kapitalismu, velice rychle zničí samo sebe. Ukazuje se však také, že socialismus by měl implementovat někdo zcela jiný, než Evropská Unie, někdo trošku chytřejší... a míň na prachy.

 Není těžké ve jménu Boha zahájit válku. To dělají prakticky všechna náboženství a jen tím ukazují, že v žádném spojení s Bohem vlastně nejsou. Nejtěžší je ve jménu Boha celé to běsnění zastavit.

 Ukazuje se, že jediným skutečným apelem této doby začíná být udržet si zdraví a jistou míru osobní integrity, svobody a nezávislosti.

Dnes ze mě spontánně při terapii vypadlo, že pokud naše konání nemá svatou trojnost, není podle Božího řádu. Čili, cokoli konáme, ptejme se: 1) Jak to, co (u)dělám, je dobré pro mne a mou lásku? 2) Jak je to, co (u)dělám, dobré pro ostatní lidi a jejich lásku? A vidí to tak i oni? a 3) Jak je to, co (u)dělám dobré pro náš svět, náš Vesmír, jinými slovy Boha? A vidí to tak i on? Pokud je tam 3x kladná odpověď a jsme to schopni i plasticky vidět, v čem to dobro a povznesení lásky spočívá, tak... je to naše konání hrozně moc dobrý!

Bože, za co nás trestáš? Netrestá. Vychovává, ukazuje cestu.

Je lepší pětkrát sám umřít, než jedenkrát zabít nepřítele.

A když se dostatečně ztišíme, zaslechneme neuvěřitelný hlas. A ten nás neustále vede tak, abychom byli na své cestě v co nejelementárnějším bezpečí a zažívali co největší štěstí a lásku. Zkuste to! Je tam ...

My lide stále hledáme někoho a něco, na koho bychom mohli svést, že se necítíme šťastní

Podobné vždy přitahne podobné, ať chceš, či ne. Z toho důvodu nebuď smutný, že nemáš, co chceš a máš to, co nechceš. Jakmile se změníš, přestaneš chtít, cos chtěl a přijmeš, co jsi odmítal, to, co jsi nechtěl, k sobě přestaneš nadále vázat a uvolníš cestu tomu, čeho ses vzdal.

Vždy mě tak trošku udivuje, jak (údajně) vyspělé bytosti mluví tak často o sobě.. "já jsem".. a tolik málo o ostatních a o celku "My jsme".

Neobdivujte mnichy! Není tak těžké být jako mnich v klášteře a stát se duchovním. Je výrazně těžší založit rodinu, mít děti, hypotéku, manželku a přesto dojít osvícení.

 

Lidem "odchází" paměť. Už jí totiž nebudou potřebovat. Dochází k naprosté změně paradigmatu práce s mozkem, "vzpomínat" si nyní totiž začneme i na něco, čemu jsme osobně nebyli přítomni. Začínáme se totiž přepojovat na geomorfogenetická pole, kde si vše v případě potřeby načteme jako na internetu. Nebo bychom aspoň měli.

Tato doba víc než kterákoli jiná potřebuje průvodců, kteří dobře znají cestu, kteří vědí, kudy jít svižně a kde zpomalit, či zastavit.

Nejhorší je pocit bezmoci. Zahořklost se mění v deprese, deprese v žaludeční vředy, žaludeční vředy v rakovinu, rakovina ve smrt.

Na úrovni lidí je třeba sdílet lásku jen s těmi, kteří ji vnímají a reflektují/vrací. Jinak je to z dlouhodobého hlediska energetická sebevražda.

Hloupý člověk si na tebe udělá názor podle toho, co o tobě říkají druzí, moudrý až poté, co tě sám osobně pozná.

27.5.2014

Milí čtenáři, čtenářky, hledající, nacházející a vy všichni,
 
kteří krok za krokem slupujete slupku starého života a vcházíte blíže a blíže svému srdci.
Vše se mění, životy se přehupují do nových rovin a poznání nás vede přesně tam, kde je potřeba ochutnat to, co nám ukazuje cestu a odkrývá nám naše pravé Já.
 
Od roku 2010 jsem téměř den co den zde přicházela a vkládala mnohé informace ať již z mého nitra, či z jiných zdrojů.
A jsem ze srdce vděčna, že jste zde pobývali se mnou, sdíleli, přijímali a propouštěli vše, co bylo aktuálně potřeba.
 
Uzrál, ale čas změny i u mne a já velmi intenzivně cítím, že se přiblížil den, kdy se mám s těmito stránkami víceméně rozloučit. Vnímám, že jsou naplněny a dospěly.
Došly do bodu, kdy už není dál co říct. Informací už bylo více než dost a život čeká na jeho žití.
 
Mnozí z vás už vědí, chápou a rozumí tomu, co se po nich chce.
Věřte, že vše je jednodušší než to vypadá. Jediné co máme dělat, je žít a milovat. Milovat sebe a vše, co mi do mého dne vkročí. Protože to je to, co potřebuji pro pochopení sebe sama. To je to, co mně může a má učit.
 
Otevřete své oči, otevřete svá srdce a obejměte svůj život.
Přijměte jeho velikost a jeho krásu ve všech jeho projevech. Nedělte na dobře a špatně, protože tak to není. Nic není ani dobré ani špatné, vše jenom JE.
Je to dokonalé a plné informací. Je to dokonalá souhra energií, které Vás vedou a ukazují to, čím jste
 
Neodmítejte, nezakazujte si a dovolte si být SAMI SEBOU. Najděte odvahu dělat to, co vás těší a dělá vám radost.
Nedělejte věci, jen proto, že se to od Vás očekává a nehledejte u druhých odpovědi o tom, jestli jste dost dobří.

  
VY JSTE A JEN MĚJTE ODVAHU V TO UVĚŘIT, I KDYBY JSTE BYLI TEN NEJVĚTŠÍ BLÁZEN Z BLÁZNŮ.
 
V tom je ukryta vaše jedinečnost, kterou jste zde přišli na Zemi snést. Přijměte ji, obejměte a milujte.
Nenásledujte nikoho, nenapodobujte, budťe sami sebou, svou pravou podstatou.
Přijměte svá slova, své činy a každý váš krok a odevzdejte se jednoduchosti života a svému nitru.
 
Uvnitř máte naprosto vše, každou odpověď na vaši otázku, každý směrnik na cestě ke změně. Je tam vaše pravda, vaše víra, síla a láska, kterou JSTE A NAVŽDY BUDETE.

 
Pamatujte, že nemusíte vůbec nic a můžete naprosto vše
...JSTE SVOBODNÍ.
 
A tak to je Usmívající se.
 
S láskou v srdci vám žehnám a děkuji, že JSTE.
Věřím vám a objímám každého jednoho z vás a DĚKUJI ZA VŠE.

 
MILUJI VÁS.

 
S láskou

 
Vlaďka

 
P.S. Budťe šťastní a mějte se opravdu tak, jak vy chcete.

A tak to je! Na 100% súhlasím:-)

28.5.2014

Je čas vidět sebe sama jako světlo, protože toto je vaše pravda! Když se vidíte jako světlo, sloupáváte iluzi a jste hlouběji soustředěni na svou pravdu ve vás.
 

"Já jsem nádherná zářící bytost lásky; já jsem světlo a láska mající tvar."

"Já jsem bytost zářícího světla; já jsem zářící světlo mé duše, skupiny duší a Stvořitele. Vše čím je Stvořitel, je ozářeno skrze mne a všechny duše, se kterými se propojuji.

30.5.2014

ŠÍŘENÍ SVĚTLA

Jste světlem ve svém prostoru, rodině, práci a životě. Nově vybudovaná a mocná sebeúcta vaše vnitřní světlo ještě zesílí do takové míry, že od té doby začnete aktivně vysílat svou posvátnou energii.

Kamkoli půjdete, toto světlo se bude šířit, šířit, šířit. A nikdy nebude žádná energie, pro kterou by toto bylo nevhodné. Můžete kráčet nejtemnějšími energiemi, jaké si dokážete představit, a budete mít při tom úsměv na tváři a oslavu ve svém srdci s vědomím, že se vás tato temnota nemůže dotknout.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
- z Kryonovy Knihy Sedm "Dopisy z domova" -


Zdroj: e-mailové "Monday Marshmallow Messages" od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 31.5.2014

Kupujte si často řezané květiny a těšte se pohledem na jejich krásu, obohaťte své životy tím, že budete hodní na sebe a na ty, s nimiž sdílíte svůj život. Všechno se odkrývá v božském načasování a vy jste přesně tam, kde máte v tuto chvíli být.

 1.6.2é14

Tohle je zlomový rok. Už ten minulý byl. Teď prostě začínáme znova. Zapomeňte na staré systémy a poučky. Začínáme od začátku. Zapomeňte na tak zvané „zrcadlení“. Ano, to může pořád ještě fungovat, pokud vás ve vašem okolí někdo rozčiluje a vyvádí z rovnováhy. Pak vám to může opravdu něco signalizovat. Ale pokud jste vnitřně v pohodě (opravdu a upřímně), tak jste prostě na správném místě v pravý čas! Děláte svou práci dobře! A proto přitahujete lidi, kteří podvědomě touží uvidět, ale neví o tom. A tak se přihrnou se vší tou temnotou. A tak trochu vás „zkouší“. Snaží se vás vykolejit, protože nevěří, že byste mohli být opravdu tak vyrovnaní. Možná budou i protivní nebo třeba i agresivní. A třeba od vás odejdou a bude to vypadat, že se nic nezměnilo. Ba naopak, že byli ještě rozčílenější. Ale něco se změnilo. Hluboko. A možná se to projeví až za hodně dlouhou dobu. A možná to vy ani neuvidíte a ten člověk si neuvědomí, že to bylo díky vám. Tím se ale netrapte. Pokud vnitřně víte, že jste udělali to, co jste měli a že jste opravdu poctivě „svítili“, tak jste odvedli svou práci.

Majáky se nestaví na zelené louce a nerozsvěcejí svá světla naplno, když je pravé poledne a jasný den. Ne. Majáky stojí na skále a svítí do největší mlhy a bouře… To neznamená, že ve vašem životě budou jen samé bouřky a mlhy! Znamená to, že když něco takového přijde, jen zapněte své světlo naplno. Tiše stůjte a sviťte. Případně můžete občas spustit nějakou tu „sirénu“ ;-).

http://www.posvatnesrdce.cz/news/skutecna-prace-pracovnika-svetla1/

22.6.2014

 

Jak zastavit přejímání negativních emocí jiných lidí

Jak zůstat soustředěný ve stresujícím světě

Odstřihnout se od negativních emocí druhých lidí:

- Za prvé: zeptejte se sami sebe - Je tento pocit můj nebo někoho jiného?Může to být společný pocit nás obou. Pokud jde o emoce jako je strach nebo hněv, pokuste se zlehka konfrontovat s tím, co ve Vás způsobuje tyto emoce (ať již sami na vlastní pěst nebo s odbornou pomocí). Pokuste se určit zřejmý generátor emoce. Například: Právě jste shlédli dobrou komedii, a přesto jste přišli domů z kina s popsanými pocity - možná jste se stali součástí deprese lidí, kteří seděli vedle Vás, nebo v těsné blízkosti. Zkrátka, energetická pole se překryla. Totéž platí i o návštěvách obchodních domů nebo přeplněných koncertů.

- Pokud je to možné, distancujte se od podezřelého zdroje. Nepřibližujte se k němu blíže než na 3,5 m. a uvidíte, zda ucítíte úlevu. Nedělejte tu chybu, že "nechcete tímto urazit tyto neznámé lidi". Na veřejném místě neváhejte a měňte místa, pokud začínáte cítit, že se o Vás pokouší deprese.

- Po dobu několika minut se zcentralizujte soustředěním na svůj dech: To Vás propojí s Vaší podstatou. Vědomě vydechujte negativitu a nadechujte klid. Pomůže Vám to k uzemnění a očištění od strachu nebo jiné těžké emoce - představte si negativitu jako šedou mlhu, s výdechem opouštějící Vaše tělo, a novou naději, jako zlaté světlo, vstupující do těla s nádechem. Toto může přinést rychlý výsledek.

Negativní emoce jako strach, často přebývá ve vašem emocionálním centru na solar plexu. Položte tedy dlaně na toto místo a vědomě si přivádějte energii lásky a milosti do této oblasti pro spláchnutí stresu. Při dlouhodobých depresích nebo úzkostech, používejte tuto metodu denně na posílení tohoto centra. Je to uklidňující a vytváří to pocit bezpečí a optimismu.

- Chraňte se. Užitečné formy ochrany používá mnoho lidí, včetně léčitelů, kteří se snaží pacientům zahrnout vizualizační formou celé jich tělo do obalu bílého světla (nebo jakékoli barvy si vymyslíte, což dodává sílu). Berte to jako štít, který blokuje negativity nebo fyzické nepohodlí, ale umožňuje prostoupit tomu, co je pozitivní (filtrování).

- Vyhledávejte pozitivní lidi a situace. Nazývejte přítelem toho, kdo v druhých lidech vidí dobro. Zkuste trávit více času s kolegy, kteří si na nic nehrají. Poslouchejte lidi překypující nadějí, vnímejte tu víru, jakou mají v sebe i ostatní. Vychutnávejte slova plná naděje, písně a jiné umělecké formy. Naděje je nakažlivá a zvedá náladu.

Praktikujte tuto strategii. Nemusíte trpět pokaždé, když jste v emočním přetížení. Se strategií se to zvládá, můžete mít pohotovou odpověď na stresové situace, cítit se bezpečněji, a vaše citlivost může rozkvétat.

Převzato z nové knihy Dr. Judith Orloff "Emotional Freedom: Liberate Yourself From Negative Emotions and Transform Your Life

22.6.2014

V každém vztahu může být rovnováha, pokud jeden z páru dělá příliš, na druhého toho zbývá míň. Ten partner, který je příliš aktivní, tím ve skutečnosti ubírá možnost tomu druhému, aby se podílel stejným dílem. Když to převedu do procent, představte si vztah jako 100%. Vše co se ve vztahu děje, je 100%. Pokud jeden z vás dělá 80%, zbývá na druhého jen 20%.
Jak z toho ven? Aby druhý  mohl přidat, potřebuje první ubrat. Zkuste sama sobě odpovědět PROČ máte potřebu tolik do vztahu vkládat. Čeho se bojíte? Jaké mínění máte o sobě samé? To, co vám chybí od partnera umíte dát sobě vy sama?
Umíte myslet i na sebe? Věnujete se sama sobě? Myslíte, že myslet na sebe je sobecké?


Člověk by měl umět nejprve dát sám sobě, protože jen vyrovnaný jedinec může rozdávat a sám při tom neutrpět pocit nedostatku. Je v pořádku pečovat o druhé, ale ne na úkor svých vlastních potřeb. Na prvním místě jsou potřeby vaše, pak jsou ostatní.

 

Jolana Dominguez

www.nova-cesta.com