Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žijete tu a teraz a za seba

16.1.201

ŽIJETE TADY A TEDˇ A SAMI ZA SEBE


Milovat sebe znamená přijmout se takoví jací jsme právě teď. Každý z nás je originál a je neopakovatelný, k jedné zkušenosti se každý z nás staví podle svých vlastních pocitů. Každý je velmi cenný člověk, bez ohledu na svou minulost, bez ohledu na Vaše myšlenky, které máte, bez ohledu na to kdo ve Vás věří a kdo ne. Každý žije svůj život, život sám podle svých postojů a svých prožitků, svých pocitů a svých zkušeností.
Každý se ve svém životě učí, roste, posouvá se, mění hodnoty života podle životních zkušeností, které se mu dějí.
Je jen na každém jedinci jak své zkoušky zvládne, jsme zodpovědní jen za sebe za svá rozhodnutí, protože život, který žijeme, je jen NÁŠ.
Nikdo nám nemůže rozmlouvat nebo nařizovat co a jak máme udělat, může nám jen poradit, ale rozhodnutí za změny a postoje ve svém životě máme my sami. Je to náš život.
Pokud nás někdo nutí, omezuje, svazuje, brání nám tak vlastně v našem vlastním vývoji a zastavuje nás.Pak se ale nikam nedostaneme, nic v životě nedokážeme, nikam se neposouváme. Máme právo svobodné volby, ale také za ni jsme sami zodpovědni.
Zodpovědnost za to co žijeme máme my a nemůžeme se pak na druhé vymlouvat že nám v tom či onom bránili, nebo jsme to či ono neudělali kvůli druhým, je to opět naše volba a za ni neseme my sami zodpovědnost.
Nemáme se nikým a ničím nechat svazovat, ale také my nemáme druhým bránit být sami sebou, neboť každý se ubírá svou vlastní cestou a má své vlastní tempo.
Nikdy nikoho neovlivňujme, jen pokud on sám prosí o radu buďme nápomocni, ale nechejme jednat a rozhodnout člověka samého, neboť všichni jsme sami sebou. Sami rosteme, sami se vyvíjíme, sami se rozhodujeme, sami jsme za sebe zodpovědní. Všichni lidé jsou hodnotní, nádherní a jedineční. A mají právo žít podle sebe.
Jsme tu sami za sebe - sami jsme přišli sami jednou odcházet budeme,.
Máme se jen naučit žít lásku, porozumění, soucit a pomoc bližnímu, pokud o ní stojí.
Máme se také naučit milovat sami sebe, ustát si sami sebe, vážit si sami sebe.
Ne hodnotit druhé, neovlivňovat je, nenutit je k ničemu, i kdyby to byli na naši nejbližší, nemáme právo je měnit, jen být třeba příkladem, vlastním životem, nebo přístupem k životu.
Každý si volí svou cestu sám. Je jeho, ne naše.
Smyslem všeho co jste až doposud prožili, bylo naučit Vás něco víc o tom, jak si tvořit ve svém životě štěstí, radost a hlavně lásku.
Jednou z cest jak víc milovat sebe sama, je přestat se porovnávat s ostatními, přestat se hodnotit. K sebelásce patří víra v sebe, důvěra v to, kdo jste, a ochota podle toho jednat. Nestačí svou víru a důvěru jen cítit, potřebujete ji prožívat také ve svém vnějším světě. Jste fyzickou bytostí a Vaše radost pramení z toho, že kolem sebe vidíte věci odrážející Vaší vnitřní krásu - co teda kolem sebe vidíte? Jak žijete? Je to obraz vašeho vnitřního rozpoložení. Vašeho naladění, stejné přitahuje stejné, co tedy žijete, jaké lidi potkáváte? To je Váš odraz Vás samých.
Jste nespokojeni s okolím? - pak je to Vaše vnitřní nespokojenost.
Jste dotčeni lidmi kolem Vás? Jak se k Vám chovají ,jak na Vás působí? - pak je to odraz Vás samých, Vaše chování k nim.
Jste smutní cítíte se osamoceni? - pak je to Váš vnitřní smutek, radost kterou neumíte dát.
Chybí Vám objetí, pohlazení, radost spokojenost? - pak je to nedostatek lásky k sobě, nedostatek radosti z toho co máme, co žijete! Chybí Vám vděčnost, protože člověk má a žije to co si sám připravil. Proč Vás to teda tíží jak žijete? Nehledejte kolem začněte u sebe.
To jak žijete, vše je odměna za to, že jste si věřili a jednali tak, že jste následovali svou cestu a vizi svými činy. Nesete následky vlastních myšlenek slov i skutků, jaké tedy jsou?
ŽITÍ LÁSKY , RADOSTI, VDEČNOSTI ,žití sebelásky je jednat podle toho, mluvit tak s lidmi a vytvořit si na světě své nebe na zemi pro sebe a lidi kolem sebe. Nestačí lásku jen dávat a vyzařovat, milovat sebe sama znamená lásku také přijímat. Když rozdáváte lásku, radost štěstí, pak se to vše vrací k Vám. Přijměte to, co sami dáváte také od ostatních.
Milovat se znamená překročit kruh viny. Nemanipulovat s lidmi a nechat jim jejich svobodu. Když jim necháte právo udělat si se svým životem co se jim líbí, můžete mít zpočátku pocit, že jste ztratili svůj vliv. Najdete však úplně novou úroveň vzájemné upřímnosti a láska, která by bez vaší odvahy a ochoty vzdát se kontroly nebyla možná.
Důležité je také odpuštění. Někteří z vás si stále připomínáte staré věci a znovu zažíváte zlobu. Zlobíte se možná na sebe, nebo na někoho kdo vás zklamal. Když lpíte na čemkoliv co vám ublížilo, co se Vás dotklo, na zlobě, uraženosti, na negativním pocitu vůči druhému - ubližujete tím hlavně sobě. Ostatní se k vám budou chovat tak, jak se chováte sami k sobě. Nečekejte, až vás lidé začnou respektovat a chovat se k vám pozitivněji. Nezačnou, dokud se tak nezačnete chovat sami k sobě. Nemusíte zůstávat mezi lidmi, kteří vás nerespektují, neváží si vás a nejednají s vámi pěkně. Nemusíte setrvávat tam, kde se necítíte dobře, dejte sobě svobodu, - svobodu Ducha!
Pokud se přeci ocitnete ve společnosti, kde se necítíte dobře, nehodnoťte, buďte velkorysí a slušní, otevření a upřímní. Pamatujte, že úcta a láska má přednost. Nepotřebujete se na druhé zlobit a domáhat se svých práv, protože tím vyvoláte vzájemný boj o moc.
Vaše vztahy s druhými mohou být jen tak dobré, jak dobrý je jejich vztah k sobě samým. Nevědí někdy jak milovat sebe sama, jak tedy mohou milovat vás? I kdyby jste se snažili sebevíc a dělali sebelepší věci, nemohou vám dát lásku, kterou hledáte. Klíček dobrým pocitům z chování druhých je odpuštění a přání druhým lásku opravdově a čistě, upřímně a bezpodmínečně!
Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu, slušnost máte vždy lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když dáte průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve Vás zůstal pocit nedokončenosti. Nemůžete s něčeho odejít, dokud to neuděláte s láskou. Situace, jež opouštíte v hněvu, vás čekají k dokončení v budoucnosti. Nemusí to být s tím samým člověkem, nicméně vytvoříte si podobnou situaci s podobným člověkem, abyste měli možnost vyřešit ji s láskou a v míru.
Je důležité respektovat druhé.. Buďte ochotni vidět jejich potřeby a přání, jejich lepší stránky. Jejich Božskou podstatu!
Milujte sebe a milujte vše, co Vám život přináší.
Radujte se a buďte šťastni v každou chvíli života.
Opouštějte s láskou a odpuštěním chvíle smutné a bolavé.
A hlavně buďte upřímní, pokorní a tvořiví!
Neboť vše, co ve Vašem životě žijete je Vaším výtvorem.
Co si připravíte, co si nachystáme, to pak žijete.
Je to Váš výtvor, jsou to Vaše myšlenky, slova i skutky.
A pokud nejste šťastni, hledejte v sobě kde se stala chyba!
Je to jen Váš život, tak jej opravdově žijte!


S láskou v lásce pro lásku Iva B. 11.1.1012