Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroky 2

 21.2.2013

 

Spory

"Kdybychom se rozhodli ve všech konfliktních situacích mít rádi, nebyli bychom mírnější či lehkomyslní, ale rozhodně bychom diskutovali a hádali se férověji. Jít si za svým, ale respektovat protivníka. Ten, kdo má rád, se konfliktu nevyhýbá, jelikož si je vědom, že je k vyřešení problému nezbytný. Láska se nehádá, aby se hádala. Láska se ale nehádá, aby protistranu vědomě zranila nebo postavila do špatného světla. Může se sice zdát zraňující, ale rozhodně to není jejím záměrem, je to jen úhel pohledu protivníka."
"Ty jako jednotlivec můžeš od nynějška učinit lásku panujícím principem ve všech konfliktních situacích. Jak jsem řekl, neznamená to zříci se diskuzí nebo slovních sporů. Naopak, když máš rád, budeš se možná dokonce přít častěji a ve sporech budeš úspěšnější. Neboť co je příčinou proher? Osobní útok. Dokud jsi schopen oddělovat věc od osoby, zůstaneš vždy, i když jsi polemiku prohrál, vítězem."
 
 
Z knihy od Wernera Ablasse: Netrap se zbytečně - měj vše
 
21.2.2013
 
 
 
 

 22.2.2013

 

Sebeláska

 
 
 
"Svůj momentální život nemáš rád jen proto, že věříš, že za jiných okolností bys byl šťastnější. Ale racionální důkaz pro to neexistuje. Nezapomeň, že ať se nacházíš kdekoliv, děláš cokoliv, trávíš svůj čas s kýmkoliv - vždycky s sebou máš sám sebe! A nejsi-li v harmonii sám se sebou, nebudou se Ti zdát hodny lásky ani tvé místo ani tvá činnosti ani lidé, kteří tě obklopují."
Z knihy od Wernera Ablasse: Netrap se zbytečně - měj vše rád
 
 
23.2.2013
 
Partnerské vzťakhy
 

V dávné minulosti se všechny vztahy žily přes první čakru, spojení se zemí a potřebou obživy a zabezpečení. Muž byl dobyvatel a lovec, takže ženu ulovil, udělal si z ní služku nebo např. v bojích znásilnil a šel dál dobývat jinam. Dosud jsme žili život přes druhou čakru, čakra spojení. Hledali jsme se za účelem založení rodiny nebo sexu, citu ve vztazích bylo velice málo.

Nastává doba, kdy se má žena rovnat muži a to znamená boj mezi strachem ženy a agresivitou muže. Čím více se žena bude zbavovat strachu a nebude se bát s mužem otevřeně komunikovat, tím více se muž bude zjemňovat a nebude již tolik útočit na ženu. Žena tedy musí dát do svého života rozum, protože uměla jen cítit a litovat toho druhého. Muž musí dát do svého života cit, aby si mohl vážit ženy a neubližovat jí. Strach i agresivita je zakotvena ve třetí čakře. 

Časem se budeme učit žít partnerské vztahy přes čtvrtou čakru, přes srdeční čakru. Sex už nebude tak důležitý jako to, co cítím a co mi říká mé srdce.
V budoucnosti se lidé budou setkávat se svými druhy s minulých životů a budou s nimi jakoby pokračovat v tom, co žili v minulosti. Budou vznikat větší společenství. Bude se žít přes pátou čakru, čakru společenství.

V daleké budoucnosti se naučíme žít přes šestou čakru, přes třetí oko. V této době budeme umět číst vše z podvědomí druhého člověka. Bude zde naprosté odhalení všeho, člověk nebude mít co skrývat, vše si bude moci o něm ten druhý přečíst formou mysli.

A pak dojde ke sjednocení s vesmírem, k celistvosti, kdy budeme život prožívat přes sedmou čakru, napojení na vše.

1) Nejdříve se učíme zbavit závislosti citové. To znamená, učíme se i když bychom se chtěli ozvat partnerovi, nemít ho nablízku, kdykoliv potřebujeme. Učíme se žít bez jeho pomoci.

2) Pak se učíme zbavit závislosti materiální. Umět se o sebe postarat a nelpět na tom, že partner se musí finančně postarat o mě.

3) Když se toto naučíme, umíme být sami sebou a dokonce nám vztah na dálku vyhovuje. Už nemusíme mít partnera vedle sebe, stačí nám, že ho máme v srdci. A to je náš cíl mít partnera v srdci a ne v hlavě.

* * *

Zamilovanost má za následek slepotu, hluchotu, nemohoucnost. Člověk onemocní, protože nevidí nic jiného, než partnera, neslyší sám sebe, ale jen druhého a bez druhého není schopen života. Jsi mojí součástí. Člověk v zamilovanosti jedná spíše hlavou, chce toho druhého vlastnit, bojí se o své štěstí. Takže člověk si myslí v zamilovanosti, že jedná srdcem, ale je to jen rozum. Člověk ve strachu o toho druhého zde žije utrpení.

* * * 

Láska naopak jedná srdcem. Chceš se mnou být, můžeš. Nechceš, nemůžu tě držet. Vím, že dokážu žít i bez tebe. Že svůj život zvládnu sama a tudíž se o tebe nemusím bát, protože si věřím. Dokážu žít s tebou, ale i bez tebe. Obojí má pro mě stejnou příchuť. Nejsi mojí součástí, jdeš jen životem vedle mne. Tudíž jsem zdravý a schopný. Zde je volnost a mizí strach. Žije se zde život bez utrpení.

Z.Blechová

 
 
 

2.3.2013

 

POSELSTVÍ JESHUY

 

Jsem Jeshua, víc známý jako Ježíš, jehož šat jsem si oblékl pro jednu zvláštní inkarnaci. Předtím jsem měl mnoho jiných jmen, stejně jako ty. Chtěl bych tobě a mnoha dalším, kdo se probouzejí, doporučit, abyste se zaměřili na jméno Jeshua. Obsahuje v sobě mnohé, co se nyní hodí do této doby. Ukazuje mou osobní cestu k mistrovství, cestu vzestupu, jak ji prožívala osobnost Jeshua, jež se později stala Ježíšem. Dnes k vám přicházím jako přítel, jako někdo, kdo vás chce podporovat na vaší cestě v této posvátné době. Podávám vám ruku, abyste mohli udělat důležité kroky. Uvažte, jdete mimořádnou cestou. Ve starých mysterijních školách v Egyptě ji nazývali cestou třetího oka. Nikoliv cestou pravého Horova oka, která je popisována jako mužská cesta, ani cestou levého Horova oka, která je považována za ženskou. Nyní kráčíš cestou k dokonalosti v každodenním životě. Často zdůrazňujeme, že je to ta nejtěžší cesta: v každém vyhledávat to nejlepší, volit to nejvyšší pro dobro všech, ve smyslu božském a lidském, a nenechat se rozčilovat vnějšími událostmi. I já jsem tehdy ve své inkarnaci Jeshuy zvolil tuto cestu. Chtěl jsem se učit přímo v průběhu života, i když jsem se na pár let stáhl do ústraní. Další období jsem prožil většinou jako žák východních mistrů ve velkých  společenstvích. Studoval jsem lidské bytí, způsoby lidského chování, což byla dobrá příprava pro mou pozdější službu. V této době je velmi důležité zůstávat zcela ukotven ve svém nitru. Ve vnějším světě vás toho tolik rozptyluje. A věřte mi, ještě se bude i leccos hroutit. Ale musí to tak být, neboť jak by mohl nastat nový začátek?

 

Jsou to však lidé, kdo určují, jakou cestu si zvolí, zda totální zrušení starých dogmat nebo jemnější, spíš ženskou cestu nového uspořádání. Země se již delší dobu nachází pod ochranou nejvyšší ženské stvořitelské síly. To nové rodí tato síla ze svého srdce, což se projevuje tak, že síla srdce skutečně motivuje mnoho lidí a směřuje spíš k jemnějšímu převratu toho starého. Začnou se zvolna zavádět nové školní a vyučovací systémy, nová péče o duše vám svěřené. Ať už půjde o staré nebo mladé duše, péče a ochrana by měly být záležitostí srdce a ne se přizpůsobovat nějakým předpisům nebo finančním možnostem.  

 

Jak by sis přál, aby s tebou zacházeli, kdybys dejme tomu byl teď mladý nebo později starý? Pohlédni na své dětství, co bys chtěl prožít jinak? Jak by sis přál, aby se k tobě chovali, až budeš starý? Zasej semínka novot do svého vlastního života, do svého okolí, do vztahu k  přátelům i protivníkům. Jen láska, tato mohutná síla, je klíčem k jemné cestě transformace Země. Přijde čas a už se zlehka blíží, kdy lidé odloží zbraně. Prostě už spolu nebudou dál bojovat. A začne to na Blízkém východě. Stará zátěž náboženských válek se vyřeší, protože mladí lidé, zejména většina žen, už nebude chtít dál bojovat. Nevidí v tom už žádný smysl. Jsou to muži, kdo stále vyrábějí a rozšiřují zbraně. Proto důvěřujte své božské ženské síle, kterou má každý z vás v sobě. Stane se základním kamenem pro zlatý trůn skutečného krále, jímž jsi ty. Ty s otevřeným srdcem. A skupiny mnoha lidí, kteří kráčejí touto cestou, vytvoří království na Zemi. Skláním se před vámi a vyjadřuji vám svou úctu a lásku.  

 

Jsem Jeshua, tvůj bratr

 

 

Přijala Barbara Bessen v únoru 2013.

 


 

 

16.3.

 

Ja Som dokonale vedená, spojená, zabezpečená a chránená všetkými spôsobmi,

vo všetkých ohľadoch a záležitostiach.

 

30.3.

 

Motto: "Mohu jít kousek cesty s vámi, abyste se necítili sami, ale zároveň jen tak daleko, abyste kráčeli skutečně jen svou vlastní cestou a dosahovali svých vlastních vítězství."

 27.4.

 

VŽDY PO PROBUZENÍ PROSÍM STVOŘITELE , KTERÝ MI DAL ŽIVOT, TĚMITO SLOVY :
"Prosím Stvořitele, aby mi umožnil být tvořitelem mého malého kosmu.
Ať u mne všechno začíná a také končí.
Ať karma, pokud ji vytvořím, nepřechází na moje potomky, ať mám vždy sílu a odvahu ji vyřešit a odčinit.
Ať můj život a každý den plyne v kruhu, v němž se setkává začátek a konec.
VŽDY DĚKUJI -
- za požehnání dobrého spánku, který mi přinesl novou energii
- za požehnání momentu probuzení do nového rána
- za požehnání tohoto dne, který budu milovat jako svůj život

 

 19.5.

 

Partnerské vztahy jsou naše nejsilnější a nejbližší zrcadlo. Proto každý partner je ten pravý. Partner, kterého máme mluví k naší duši. Pokud ho momentálně nemáme, tak to opět mluví k naší duši. A všichni partneři nás jen vedou k našemu Pravému Já.
Jakmile nacházíme sami sebe, pak prožíváme i pravé partnerství.
Ano tak jednoduché to je : ) Takže veškeré to nepříjemné očišťování stojí za to.
A ještě něco - pro muže je žena tajemství. Ale muži možná netuší, že i ženy jsou si sami sobě tajemstvím, které nelze odkrýt, protože od toho tajemství jsou. Ale můžeme se stále pomalu přibližovat. Proto hledejte co ženský aspekt je. Možná soucit, vnímavost, empatie, spiritualita, sdílení, přijímání, otevřenost, laskavost..
Probuzená vědomá žena má poslání, úkol.
Je to konat ze síly své lásky a moudrosti.
Ženství je zářičem lásky.
Naším úkolem je toto vědět a tuto lásku vyzařovat.

Milujme muže, děti, lidi, Zemi... ale také překážky a problémy - ony se v lásce rozpustí.
To je naše božské Já.
Ženy probuďte svoje mystéria, alchymii a spojujte nespojitelné z dobra svého srdce.
Následujte principy krásy.
Vzpomeňte si. Vy jste ta láska, kterou hledáte.
Tak si i muži vzpomenou na své pravé mužství v jemnosti a síle.
 
29.5.
 
V čase, kdy Země vydává ze sebe všechno nejkrásnější, kdy květy se široce otvírají slunci, jeho teplu a světlu vstříc, aby je přijaly do sebe, aby jimi žily, rostly, kvetly do krásy a do plodu, přichází tajemné působení Ducha svatého. V tomto čase dostává se duši sil k plnějšímu pochopení Božích zákonů a k rozvinutí duchovního života. Duše je tehdy vnímavější a nejpřístupnější úvaze o velkém stvořitelském díle Božím.
I má duše je dojata, když hledí do krásy Země, do jejích nesčíslných tvarů a barev. Její mysl letí jako ptáček vzhůru k nebesům, aby jako on zpěvem vzdala díky Stvořiteli, aby zaplesala a zaradovala se nade vším, čeho se jí každodenně od Boha dostává. Plněji a bystřeji si uvědomuje, že myslí, vnímá a chápe, že dotýká se Země, že žije, mluví a jedná. I v ní se probouzejí dříve neznámé a netušené myšlenky a city.
Jako krásný květ, jenž z pupenů vyrůstá, aby rozevřel kalich svůj a ukázal celou svou krásu, tak i duše má probuzena jemným vánem Boží milosti, jemným políbením Kristovy lásky, otvírá city a myšlenky, aby rozpjaly náruč vstříc teplu, záři a jasu, které přicházejí k ní z nebeských sfér.
A v tento krásný zemský čas, kdy Země se celá koupe ve slunečním jasu, kdy ptáci zpívají a všechno kvete, přichází k duši mé z nebeské sféry přesvatá síla, nejčistší pramen milostí Ducha svatého. Ach, jak přímo bázeň duši jímá, když si uvědomí tento přesvatý čas, když si uvědomí, kdo se v tomto čase k Zemi sklání. Sklání se, aby těm, kdo mají duši rozkvétající do květu, otevřenou jako nejtoužebnější náruč všemu neznámému, tajemnému, ale přitom krásnému a silnému, co z Boha vychází, dal ze sebe částečky sil.
Tyto síly dopomohou duši ke statečnosti, vytrvalosti, v dobrých úmyslech a snahách, ujasní mnohé těžké problémy hmotného života, posílí v utrpení a při očišťování duše, odkryjí stíny i veškeré její nečistoty, skryté v nejtajnějších a nejhlubších místech niterných.
Ó, jak maličká je má duše před Bohem, jak málo má velké moudrosti a lásky. Jen nepatrné úlomky zachycuje, jen zdaleka a nesměle tuší, že Boží dílo je úžasné a hluboké.
A přece má v nitru touhu, aby mohla pochopit část těchto nesmírných tajuplných věcí, aby se mohla přibližovat k velikému Tvůrci, čerpat z nepřeberných pokladů Jeho Ducha. Avšak marná je touha, marná snaha odkrýt tajemství, marné vzlety myšlenek a citů do neviditelných a neznámých sfér a prostorů, dokud Tvůrce sám neodkryje clonu před očima člověka, dokud nevloží sílu do jeho ducha, která jediná může rozdmychat bystrost a chápavost pro věci a dění skryté. A tuto sílu k poznání a pochopení posílá po Duchu svatém, který je částí samého Tvůrce.
Vím tedy, ke komu se mám obrátit, toužím-li opravdu upřímně a vřele po pochopení Božích tajemství, po všem, co mi umožní cestu k Bohu, neboť k tomu všemu dopomáhá Duch svatý.
Veliká a neobsáhlá je působnost Jeho v nitru člověka. Jestliže si toto uvědomuje má duše, tu s velkou úctou a s vřelou toužebností očekává svatý čas Jeho působení a těší se i doufá, že na ni skane krůpěj omilostnění, že i ji podaruje Dárce věčného Boha, Duch svatý, aby mohla lépe prospívat na cestě k dokonalosti své, na cestě k Bohu.
Ano, duše má již vykročila na svou těžkou, avšak radostnou a slavnou cestu, když se navrací do náruče Otcovské. Ruka Ježíše Krista ji na ni uvedla. Avšak duše sama nyní musí prokazovat, že svou touhu po Bohu bere vážně a opravdově, že nechce již žít životem Země, ale že chce žít životem nebes. Tato její opravdová touha nemůže však zůstávat jen v mysli a v citu, ale musí vyjít z nitra přeměněna v život - přeměněna ve skutky.
Ale od vřelé touhy nitra až ke skutkům, jež touhu zevně vyjadřují, je dlouhá cesta, plná obtíží a zkoušek, plná obav a časté malomyslnosti. Je proto třeba, aby slabá vůle byla posílena.
Kdo ji však může posílit? Nikdo jiný nežli Ten, k Němuž touha duše letí, k Němuž se upínají veškeré naděje, veškeré myšlenky - Bůh sám.
A Bůh, vida slabost duše, vida i její snahu k dobrému, vychází ku pomoci. Posílá v tento čas Ducha svatého, aby pomohl ve všech věcech, na všech stranách, kde je potřebí: zpevnit víru, podepřít naději, rozvinout lásku, posílit vůli, aby silně a neochvějně stála ve všech zkouškách a pomohla setrvat v dobrém myšlení, slovu i skutku.
Ó, jak je mi třeba těchto milostí Ducha svatého, jak po nich toužím. Vždyť má vůle tolikrát se hroutí v pokušeních i zkouškách, víra se často chvěje v základech, naděje slábne a láska - ta je jako holátko bez peří, slaboučká a neschopná života.
Jak mohla by duše prospívat na cestě k Bohu, jak by proměňovala a vtělovala myšlenky a zbožná slova do života, do skutků?
Ó, zajisté, jen pomaloučku by kráčela svou vytčenou cestou, možná, že by se i zastavovala, klopýtala a znovu upadala do starých chyb - do starého způsobu života, který je příčinou soudů a trestů Božích a tím nových a nových utrpení.
Jestliže si uvědomuji tyto své slabosti, tím více toužím, tím více se těším na pomoc Boží, která přichází v darech Ducha svatého. Ačkoli se cítím velmi nehodna, přece toužím své myšlenky pozvednout, city posílit a složit je k nohám velikého Dárce a prosit Ho z celé duše, aby v čas svého naklonění k lidem i na mne se rozpomenul a podaroval mne vším, co v sobě skrývá, v takové míře, jak si zasloužím.

 29.6.

Možná bych neřekl všechno, co si myslím, ale dozajista bych si rozmyslel co říci.

Buď nablízku těm, které miluješ. Opakuj jim, jak moc je potřebuješ. Měj je rád a chovej se k nim hezky. Udělej si čas na to, abys řekl „Mrzí mě to“,„Odpusť“,„Prosím Tě“,„Děkuji“ a všechna slova lásky, která znáš.

Kdybych věděl, že se dnes naposledy dívám, jak spíš, stiskl bych tě v objetí a v modlitbách byl prosil Boha, abych směl chránit tvou duši.

Nikdo na Tebe nebude vzpomínat pro to, co sis myslel vskrytu. Žádej Pána, ať Ti dá sílu a moudrost, abys své myšlenky sdělil.

9.7.

Pamatuj, že nápovědy pro život fungují na principu rezonance. Na čem
rezonuješ, to přitahuješ. Co přitahuješ, toho si všímáš. Stejně to platí i naopak.
Způsob, jakým má každý označenou životní cestu, se liší individuálně. Co
člověk, to jiná znamení a jiný stupeň schopnosti je vnímat. Přesto se nápovědy
pohybují v určitém rámci podobností.
Například sny. To je velmi častý a skvělý způsob, jakým mohou znamení
přicházet. Pokud si svůj sen pamatuješ, znamená to, že ukrývá podstatné
poselství, kterému by ses měla snažit porozumět. Vždy je dobré děj snu
zjednodušit tak, abys mohla vidět jeho obraznosti. Většina snů mluví
v podobenstvích a symbolech, které je třeba správně rozluštit.
 
Ke spokojenému životu člověka předurčuje v první řadě moudrost, vědomosti, inteligence, soběstačnost, vynalézavost, pracovitost, dobromyslnost... zkrátka všechno to, k čemu vám velká prsa nepomůžou. Bohatý je pouze ten člověk, který nemá duto mezi ušima a na to hrudník nemá vliv.
(Aluška)
 
30.7.2013
 
Pokud naše konání nemá svatou trojnost, není podle Božího řádu. Čili, cokoli konáme, ptejme se:
1) Jak to, co (u)dělám, je dobré pro mne a mou lásku?
2) Jak je to, co (u)dělám, dobré pro ostatní lidi a jejich lásku? A vidí to tak i oni? a 3) Jak je to, co (u)dělám dobré pro náš svět, náš Vesmír, jinými slovy Boha? A vidí to tak i on?
Pokud je tam 3x kladná odpověď a jsme to schopni i plasticky vidět, v čem to dobro a povznesení lásky spočívá, tak... je to naše konání hrozně moc dobrý!
 
 30.7.2013
 
Řada silných rodičů se diví, že vychovali strašně slabé a v podstatě závislé (často ekonomicky) děti. Ano. Je to tím, že jim nedali vůbec šanci dělat něco po svém, v podstatě jim nedali ani šanci mít odlišný názor, bůh ví zda měli kdy šanci mít vůbec nějaký...
 
30.7.2013
 
Je to zvláštní doba. Ukazuje se, že fangle a fábory pomalu padají. Není důležité, jaké máme auto, jakou máme práci, nebo zda máme po svém boku blondýnku, či svalovce. Přestává být důlekžité i to, co umíme a co ne. Ukazuje se, že jediným skutečným apelem této doby začíná být udržet si zdraví a jistou míru osobní integrity, svobody a nezávislosti.
 
 9.8.2013
  • Pamatujte, když tvrdíte: „Odevzdávám vše, co mám, a  vše, co jsem, pro moje nejvyšší dobro,“ nebo „Slaďuji svoji vůli s Andělskou vůlí našeho Boha Otce/Matky pro mé největší dobro a největší dobro všech ,“ to neznamená, že se vzdáváte svého světského vlastnictví nebo své svobodné vůle. Je to o důvěře v moudrost vašeho Vyššího Já vyššího než Duše a vašeho Božího Já, protože tyto moudré vyšší stránky vašeho Andělského vědomí vždy vědí, co je pro vás nejlepší a nejvýhodnější v každém daném okamžiku.
Vyvarujte se pádu zpět do starých vzorců, kdy dovolujete ostatním myslet za vás, vést bez otázek, bez potvrzení toho, jaká je vaše pravda, tím že vejdete dovnitř sebe a spojíte se s oním neomylným  zdrojem, vaší Andělskou Přítomností. Mnozí z vás stále hledají vně sebe, obracíte se na ty, o kterých si myslíte, že jsou silnější nebo mají větší znalosti než vy. Doufáte, že vás povedou, takže nebudete muset vstoupit na neprobádané území. My vám říkáme, milovaní, to nebude fungovat. Vy sami musíte Osvětlovat svoji vlastní cestu, jako ti, kdo Ukazují a Hledají cestu, využít svoji vlastní drahocennou vnitřní moudrost, kterou jste splatili a vyhráli po mnoha dlouhých věcích zkušeností, zkoušek a utrpení, a nakonec uspět.

Říkám vám, mí odvážní, nemůžete být mdlí, zranění nebo plaší na Duchu, pro další krok na své cestě za plným mistrovstvím Sebe je potřeba, abyste převzali vládu nad svým osobním světem, vykročili vpřed s odvahou a záměrem, tak jak se znovu hlásíte ke svému Andělskému/Božímu dědictví. Čeká na vásale vy sami si musíte stáhnout k sobě, začlenit a aktivovat Tvořivou/Stvořitelovu Esenci – Adamantinové částice Světla – Andělskou látku celého Stvoření, kterou budete používat k tomu, abyste modelovali a tvořili svůj divukrásný nový svět. Vždy jste byli předurčeni k tomu, abyste se stali katalyzátorem a ředitelem své vlastní budoucnosti. Vy musíte naplnit svoji vizi emocemi nadšení a odvahy; vy musíte být smělí a odvážní, když jdete proti proudu normálnosti, a přesunete se ven zespodu škrtícího sevření vědomí mas. Vy musíte říkat slova, která rezonují s vibracemi úspěchu, a vy musíte zaujmout postoj a dělat věci jako triumfální vítěz. Vy se musíte odvážit riskovat vše, když dokazujete sami sobě, že když jste v harmonii s Duchem, tak cokoli odevzdáte, dáte tomu volnost, s milujícím záměrem, se vám stokrát vrátí.

Vy všichni máte hrát neoddělitelnou roli, už se nebudete moci vzdát své vlastní autority nebo se nechat pokorně vést, následovat ostatní tam, kam vás vedou. Vy musíte hrát aktivní roli ke které jste byli určeni svým Andělským Já, takovou, která bude vaším darem a přispěním celku. Vy musíte naplnit svůj slib, který jste dali před inkarnací do této nejkritičtější doby na Zemi.

Nyní, více než kdy jindy, máte nástroje zhmotňování ve svých rukouVy musíte vystoupit ze své zóny pohodlí, a uvolnit všechno, co vám už neslouží – všichni víte, na co se to ve vašem vlastním životě vztahuje -  zírá vám to do do obličeje po měsíce nebo dokonce roky, a stane se to neúnosným, dokud nakonec nepovolíte, neustoupíte a neuvolníte to, co vás drží zpátky.
 
10.8.2013
"Člověk má být přirozený, má nechat přírodu jednat a nebránit jí, nevytvářet překážky, nezasahovat a nesnažit se směřovat jinam, než kam sama chce. Má se přírodě podvolit, splývat s ní, nechtít měnit její proud, ale být všude tam, kam ho zavede.
Když jste spontánní, do ničeho nezasahujete a necháváte věcem volný průběh. Ať se děje cokoli, vy to jen sledujete, jste pozorovatel. Víte, že se to děje, ale nezasahujete a nesnažíte se měnit průběh. Spontánnost znamená, že nemáte směr. Jste-li spontánní, nemáte cíl, kterého chcete dosáhnout. Pokud se snažíte dosáhnout určitého cíle, spontánní nejste. jak byste mohli být, když se příroda ubírá jedním směrem, ale váš cíl je někde jinde? Vlečete se ke stanovenému cíli. Přesně to dělají milióny lidí - klopýtají k imaginárnímu cíli, a proto míjejí svůj přirozený osud, jenž je jediný cílem. Proto jsou tak nešťastní a trpí a prožívají peklo. Nesnaží se uspokojit svou pravou podstatu.
Z tohoto důvodu jsou otupělí a necitliví. Žijí, a přesto nežijí. Chodí jako vězni s řetězy na nohou. Nepohybují se svobodně, netančí. Nemohou, protože stále o něco usilují a bojují sami se sebou. V každou chvíli prožívají konflikt. Máte chuť na určité jídlo, ale vaše náboženství vám ho zakazuje. Chcete být s určitou ženou či mužem, ale nevypadali byste jako úctyhodný člověk. Chcete žít po svém a cítit, jak rozkvétáte, ale všichni jsou proti tomu.
Posloucháte své bytí, nebo posloucháte rady druhých? Pokud posloucháte druhé, váš život bude prázdný a nepoznáte nic než utrpení. Zemřete, aniž byste žili, zemřete, aniž byste poznali život. Proto buďte ve střehu, neboť jinak míjíte cosi nesmírně cenného - míjíte vlastní život. Nic není cennější než vlastní život."
 
Osho
 
10.8.2013
 
Řečtí filosofové říkali: "Služ bohům, musíš-li, ale tvou první povinností je poznat, kým a čím jsi ty sám." Co přinese či může přinést realizace této první povinnosti člověka? Měl by to být další rozvoj např. toho neblahého konzumu? Či třeba jen to, že poznáme, že nejsme jen fyzickým tělem, omezeným a svázaným se svými až animálními pudy. Pokud se ale rozhodneme, že zůstaneme omezenými jen na plnění svých tužeb a přání z oblastí uspokojování smyslů, zůstaneme tím nižším tvorem. Opačná cesta životem však vede jinam, ale někteří, třeba ten mladý člověk s velkou myšlenkou v nadpisu článku, se na mne může dívat jako na blázna.
 
Vznešený Budha dávno řekl: "Nikdo vás nedrží, jen vy sami." 
 
Sant Namdev, žijící ve 13.století, vyslovil zásadní myšlenku: 
"Ó má duše, byla jsi svedena radostmi tohoto podvodného světa, kdybys jen spatřila nejvyššího Boha, již bys neměla jiných přání." 
 
10.8.2013
 
Když procházíš obtížným údobím, pamatuj : třebaže jsi prohrál velké bitvy, přežil jsi a jsi tady. To je vítězství.Dej najevo radost a kráčej dál. Oslavuj vlastní schopnost kráčet dál.
Nikdy nepromarni příležitost projevit lásku. Hlavně svým blízkým - k nim se chováme nejopatrněji, protože se bojíme, že nás zraní.
Ve chvíli,kdy budeš věřit, že máš vše na dosah, musíš dávat pozor víc, než kdy jindy..
 

                      Největší silou je láska

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým.

Zodpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným.

Spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým

Pravda bez lásky činí člověka kritickým.

Výchova bez lásky činí člověka rozporuplným.

Chytrost bez lásky činí člověka vychytralým.

Laskavost bez lásky činí člověka pokryteckým.

Pořádek bez lásky činí člověka malicherným.

Znalost věcí bez lásky činí člověka neústupným.

Čest bez lásky činí člověka pyšným.

Moc bez lásky činí člověka násilnickým.

Vlastnictví bez lásky činí člověka lakotným.

Víra v cokoli bez lásky činí člověka fanatickým.

K čemu a proč žít, nemáš-li milovat.

Lao-c´

14.8.2013
Ak chcete lásku, milujte sami seba.
Ak chcete byť šťastní, začnite sa venovať šťastiu namiesto očakávania, že budete šťastní keď budete vidieť, ako sú šťastní oni.
Ak chcete peniaze – od iných ľudí, z novej práce – tak sa začnite zameriavať na hojnosť vo vašom vnútri, a ona príde.
Pretože svet okolo vás je projekcia vašej mysle. To je proste pravda. 
 
Čokoľvek tvoríte, či už to fyzicky vytvoríte sami, alebo to fyzicky vytvorí niekto iný, stále ste to Vy, kto to vytvoril. Táto pravda prichádza s uvedomením, že aj ak sa “zarovnávate” s inými ľuďmi, ktorí uspokojujú vaše potreby, ste to vy, kto tvorí Vašu realitu. Takže ste to stále vy, kto si vlastne uspokojuje svoje vlastné potreby. 
 
Takže, zdravý vzťah je niečo, čo je obojstranne výhodné, kde ja používam teba, a ty používaš mňa – a je to pre nás oboch prínosné. To je definícia zdravého vzťahu.

A tak by ste mali radšej pochopiť, že namiesto toho, že využívate niekoho iného; ste to Vy, kto používa samého seba, aby dosiahli Vašej vlastnej expanzie. Len je to proste tak, že v tretej dimenzií toto využívanie samého seba vyzerá, ako keby ste využívali inú osobu. 
 
(Teal Scott: Používanie (využívanie) ľudí - http://www.youtube.com/watch?v=zUGkciA45fM )
 
16.8.2013
 

Jednou z nejtěžších projevů neúcty k člověku je znevažování jeho bolesti, nebo emocí vůbec.

Stále ještě nechápeme co to je být tzv. duchovním. Je to pochopení a přijetí situací ve svém životě a poučení se z nich, abychom se stali lepšími a vědomějšími.

Po absolvování každé terapie, každého kursu, přečtení každé knihy, potkání s každým učitelem, bychom si měli zapsat do deníčku po 10 dnech odpovědi na tyto otázky: 1) Co mi to přineslo? 2) Co mi to přineslo konkrétního do mého života? 3) Co jsem z toho pochopil? 4) Co z nového začlením do svého života? 5) V čem dostává možnost se změnit? 6) Co jsem za to zaplatil/obětoval? 7) Co mi to přinese? Co z toho jsem schopen denně cvičit/meditovat/promýšlet? 9) Jak se behěm 10 dní změnila realita kolem mě po absolvování terapie, sezení, přečtení knihy? 10) Jsem ochoten absolvovat toto sezení, tento kurs, po čase znovu? A to stejné doporučuji udělat ještě jednou za rok od absolvování. Zřejmě zjistíte, že vaše efektivita investice se pohybuje - pokud hodně - někde kolem 10-15% investice.

Setkání s Mistry nejsou důležitá ani tak proto, že by vám snad něco nadiktovali, co máte udělat a jak máte žít. Často nám jen otevřou určité kanály (a to může nastat minutu po setkáni s nimi, stejně tak jako třeba dva roky po setkání), a dodají nám velkou porci životní energie, lásky a smíření (to zpravidla vnímáme okamžitě). A co se může stát se pak zpravidla stát i může. Jen tak.

 18.8.2013

PROSÍM STVOŘITELE A BYTOSTI SVĚTLA O UZDRAVENÍ VŠECH BOLESTÍ, KŘIVD A VŠEHO ZLÉHO CO JSEM ZPŮSOBIL/A/ KTERÉKOLIV DUŠI, NA JAKÉKOLIV ÚROVNI SVÉHO BYTÍ. S VDĚČNOSTÍ DĚKUJÍ ZA ODSTRANĚNÍ VŠECH TĚCHTO VAZEB. S LÁSKOU A RADOSTÍ, ODPOUŠTÍM PŘEDEVŠÍM SAM/A/ SOBĚ.

 

 

Po tomto probuzení očistné energie, která uzdravuje ve všech směrech, se stává srdce laskavější a je ochotné pomáhat druhým a tím dočistit poslední stopy karmického odpadu. Pouze duše zbavená závazků, ta, která má volné ruce, osvobozené od karmických pout může svobodně tvořit, pokud je dostatečně naladěná na odpuštění pro všechny, kteří jí ublížili, je potřebné udělat další krok. Moji drazí, za žádnou cenu neuchovávejte v sobě více staré křivdy, zloby a vzpomínky na ublížení. Tyto pocity vás prudce srážejí do nižších vibrací a přitahují nové zkušenosti, které podporují tyto frekvence.

Pokud neumíte odpouštět, budou k Vám stále přicházet takové zkušenosti, které Vás tomuto umění duše budou učit. Někdy je situace hodně těžká a zranění duše příliš velké. Pak  požádejte o pomoc. Nesnažte se za každou cenu všechno vyřešit sami. S důvěrou se obraťte na vyšší duchovní bytosti, poproste Stvořitele o pomoc a nepřestávejte věřit, že jeho síla překoná všechny překážky, na které je va še příliš slabá.

 

25.8.2013

 

Nikdy sa nevracaj do minulosti. Príbehy sa neopakujú, ľudia sa nemenia. Nikdy nikoho nečakaj. Nestoj na mieste. Choď len vpred, neohliadajúc sa. Ľudia ,ktorí sú ti súdení, ťa dobehnú, alebo budú kráčať s tebou tým istým smerom. Nechaj ľudí odísť. Ak sa vrátia, patria k tebe, ak nie, nikdy k tebe nepatrili.

 9.9.2013

hovor pravdu, nepodľahni hnevu, požiadaný, daruj i z mála. pomocou týchto troch cností sa dostaneš do spoločnosti bohov.

k tomu, aby sme pochopili hudbu, potrebujeme jediné: srdce.

chceš mou lásku k tobě znát? do svého srdce se musíš podívat!

(J. Popelka)
 
24.9.2013
Začněme tedy početím. Bývá dlouho očekávané, vymodlené, chtěné, ale také nechtěné, náhodné či odmítnuté. Jistě cítíme, že v emocích se tady odehrávají velké rozdíly. Jsou rodiče, kteří touží po stvoření nového života a jsou připraveni. Fyzicky zdraví, naplnění očekáváním a touhou, připraveni šeptají modlitby lásky. Šeptají. "Ty jsi ta nejkrásnější dušička  která k nám přišla a my Tě vítáme, protože my jsme ti nejkrásnější rodiče, kteří Tě chtějí přijmout. Určitě budeme všichni šťastni a budeme si pomáhat a mít se rádi. Vítej mezi nás". Tady se určitě narodí zdravé a šťastné děti.
 
6.10.2013
 
Kdykoli je vaše duše dojatá, sestupuje na Zemi plněji. Když jste ve chvíli uznání, inspirace a dojetí vnitřně pohnuti, vaše duše sestupuje plněji do těla, neboť se cítí na Zemi více vítána a doma. Odehrává se souhra mezi vámi a vaší duší.
 

Ve vás je inkarnována část vaší duše. Žije a pohybuje se ve vás. Je tu však také část, která sem, tak říkajíc, docela „nezapadá“ – část, která je v pozadí. Tato představa by se dala vyjádřit také z pozemského pohledu jako část, která je příliš ohromná, než aby mohla být obsažena v pozemském těle a osobnosti.

Mezi vámi a vaší duší tudíž existuje souhra, ačkoli jste zároveň jedno a totéž. Jste stejné esence a nejste od sebe oddělení. Souhra mezi vámi a vaší duší je o tom, jak moc přijmete energii své duše do života na Zemi. Je to příležitostná jiskra inspirace, je to ochutnání rozšířeného vědomí? Nebo umožníte duši, aby pronikla hlouběji a plněji a realizovala vaši pozemskou existenci zásadním a bezprostřední způsobem?

Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/jj-urovne-spojeni-s-dusi/
 

Neznámé, nové a svěží může vstoupit jen skrze ticho, přes to, co není známe a prostřednictvím odevzdíní se tomuto tichu.

 7.10.2013

Všichni jsme tudíž žili ve tmě, do které jsme se dostali svým strachem a nyní přišel čas, odevzdat své strachy a projít sluneční září ke Světlu. Ti, kteří to zvládnou, zachrání svoji duši pro věčnost. Ti, kteří budou pochybovat, zůstanou uvězněni ve svém strachu, a budou znovu podstupovat karmu zrození a umírání. Je zapotřebí, aby nikdo nebyl k ničemu a k nikomu připoután.
Ten, kdo bude k něčemu připoután, se sám podepíše na svém dalším žití v podobě učení k odpoutání, a tudíž zbavení se strachu z určité závislosti na někom anebo na něčem.
Hodně nám v této době pomáhají zvířata a příroda. Všimněte si, že se zvířata začínají chovat jinak. Dávají vám signály pro změnu. Nejvíce to můžeme vidět na kočkách, které jsou telepatickým zářičem z Vesmíru.

9.11.2013

Nové Akášické hnací mechanismy
Obraťme teď na chvíli list. Chci vám teď povědět o nových hnacích mechanismech Akáši. Jsou to:soucitné jednání, láska a dokončený byznys Budou tím, co bude vysíláno z DNA starých duší do jejich mozků. Začne tím proces, jak jim pomoci myslet mimo běžná omezení tradičních myšlenek. Staré duše začnou vidět, že nejsou oběťmi života. Patří sem! Jejich sebeúcta vzroste, protože budou vědět, že lidstvo si zaslouží tu být. Je načase!

Tento proces dovolí Akáše promlouvat k mozku a vlastnímu tělu ve vyšších pojmech vztahujících se k soucitu. Zeptejte se lékaře na to, jak často Lidské Bytosti udržují samy sebe v nemocnici naživu po celé měsíce, jen aby viděly, jak jejich vnuk maturuje. Zeptejte se doktora, jestli někdy viděl vítězství mysli nad hmotou. A lékař, který pracuje v těsném spojení se smrtí a umíráním, bude mít překvapující historky o tom, jak Lidské Bytosti dokážou vstát ze smrtelné postele, když se rozhodnou, že si zaslouží zde být. Co si myslíte o spontánním vyléčení? Toto je změna lidského kurzu.

Výsledky nového vědomí a měnící se Akáša
Akáša k vám mluví prostřednictvím konceptů. Nová energie přináší starým duším odlišné hnací mechanismy přežití. Do vašeho mozku budou dodány koncepty, ve kterých se už nevyskytuje další karma, protože už jí není více třeba. Běžte kupředu s Akášickou energii, kterou jste si pro svou budoucnost vytvořili, místo konceptu z minulosti.

Někteří z vás jsou zmatení a cítí se přebyteční. Bez hnacího mechanismu karmy se cítíte prázdní. Dobrá, dovolte, abych vám sdělil, že je na čase, abyste pochopili, co ten pocit znamená.Znamená to, že máte svůj život pod kontrolou! Znamená to, že nejste obětí okolností, které vás tlačí a táhnou. Upustili jste starou energii ovladače karmy a teď nastává čas tvořit! To je koncepční a Lidské Bytosti, které nedostanou toto poselství, si myslí, že je něco špatně. Některým se líbí jiný pocit a zaměňují jej za „být normální“. To je rekalibrace. Už žádná další karma.

Minulé životy nebudou mít vliv, jaký mívaly, a věci, které jste si pamatovali ohledně minulosti, se začínají rekalibrovat. Teď si začnete pamatovat úspěch, lásku, soucit a výsledky, které přijdou prostřednictvím vysokého myšlení. Začnete chtít tyto věci znovu. Chápete, kam to směřuje?Představte si Lidskou Bytost, která je vedena pouze pozitivními věcmi. Představte si Lidskou Bytost, která je vedena tak dokonale pozitivními věcmi, že bude připravovat knihy a televizní show a filmy o pozitivních věcech. Představte si, jak by to mohlo změnit to, co vidí a cítí ti druzí. Představte si, jak menšina může něco ukázat většině, což by mohlo změnit planetu! Představte si snadné získávání financí na tyto věci, protože staré duše, které mají peníze, to vidí také!

Moji drazí, začínáte si vzpomínat - ne na starou mytologii, ale na realitu Boha. Jste součástí skládačky, a teď přinášíte řešení. Zasloužíte si tu být, a čím více se probouzíte, tím déle budete žít. Vědomá bdělost soucitné mysli prodlouží život. Ve svém soucitném nastavení mysli nikdy nespatříte rozhněvaného Boha. Nikdy neuvidíte mytologii Stvořitele, který odsuzuje. To nikdy neexistovalo! Je to lidské myšlení promítnuté na Boha. Gaia se stane vaším partnerem na Zemi, ne děsivou silou, které musíte přinášet oběti stejně, jako by to byl lidský partner. Zamilujete se do Gaii. Cítíte ten rozdíl? Toto je ta těžko uchopitelná Akáša, která rekalibruje sama sebe, aby se stala mnohem snadněji uchopitelnáTo žene Lidské Bytosti do naprosto odlišného vědomí bytí.Tehdy si začnete uvědomovat, že Mistři planety to všichni měli.

Na závěr se vás opět ptáme: Kdo je váš oblíbený Mistr? Kdo? Postavte se teď vedle něj/ní. Jak se cítíte? Vaše odpověď bude: „Uvolněně, naplněn mírem, v bezpečí, tak dobře! Tak se vás znovu ptám - co oni měli, co vám umožnilo se tak cítit? Odpověď je, že to, co se učíte mít sami; je to pohoda tam, kde není žádný 3D důvod být v pohodě, klid, kde není žádný 3D důvod pro klid, vědomí krásných, esoterických věcí, které jsou neviditelné pro ty, kteří věří jen v to, co mohou spatřit očima. Je to láska Boha, která se stává vedoucí silou ve vašem životě a naprosto upouští od lží o pronásledování a strachu. Jste uvolnění a jednáte s ostatními odlišně. Akášické koncepty mistrovství se projevují ve vašem každodenním životě a věci, které bývaly problémem, se jednoduše stávají součástí výzvy lidského života – už nejsou zásadní otázkou  přežití, ani nestlačují váš „knoflík“ strachu.

Někteří z vás v této místnosti a ti, kteří čtou, potřebovali slyšet tu poslední část, a vy víte, o čem mluvím.Nenastal čas zbavit se těchto starých procesů? Proč dovolujete, aby vás tyto věci frustrovalyDělá vás to staršími. Můžete je nechat teď hned odejít. Řekněte to nahlas, jestli chcete. Dovolte svým buňkám, aby to slyšely! Katalyzátor pro osvícenou planetu sedí přede mnou. Jsou to staré duše, které umožní, aby se tyto věci v jejich životech staly, a díky tomu budou žít déle.

V obecenstvu jsou tací, kteří přišli kvůli vyléčení. Ať se tak stane. Dovolte mu teď začít. Dovolte sami sobě zvednout se odtud, kde víte, že to začalo. Chci vám povědět něco, co si možná neuvědomujete:Každá buňka ve vašem těle ví, o čem mluvím. Všechny poslouchají a radují se, pokud jim to dovolíte. Vy máte zodpovědnost za všechno.

Mozek je velká centrální stanice pro přenos vědomé energie. Vy máte pod kontrolou, co do něj pustíte nebo nepustíte. Je na čase dovolit nové Akáše, aby k vám promluvila o slávě a majestátu systému, který jste pomáhali stvořit.

To je poselství pro dnešní den. Já jsem Kryon, milující lidstvo – z dobrého důvodu.

A tak to je.
 
11.11.2013
 
Vyšší já tě nemůže blokovat. A pokud máš dojem, že ti odpovídá špatně, potom se neptáš svého vyššího já, ale plete se ti do toho někdo další, cizí, kdo tam být nemá. Otázka taky je, jakým způsobem se ptáš, jestli není něco špatně.
Já když pokládám otázku na vyšší já, ptám se sama sebe. Směřuji ji jakoby dovnitř svého těla, do hrudi.
Takže se třeba zeptám: ,,Je důvod k obavě z této situace?" - A nehážu to nikam nahoru, jenom se soustředím sama na sebe. A pak třeba ucítím, že mám být v klidu.. Tak jsem v klidu. A funguje to. Nemusíš ani vnímat ano/ne, stačí pocit, který ti vyjde ze srdce. Zkus to, třeba ti to půjde takhle líp.

S andělem je to jiné. Toho si zavoláš a soustředíš se na NĚJ. I když ti pak odpověď může znít v srdci - protože i andělé takto komunikují - je rozdíl v tom, na co se zaměřuješ. A také je pravda, že je v podstatě jedno, jestli se ptáš sebe nebo anděla, protože VYŠŠÍ JÁ je součást tvého duchovního vedení a tvůj anděl je TAKÉ součást tvého duchovního vedení. Čili z obou zdrojů se dozvíš to, co se máš/můžeš dozvědět.

Duchovní vedení je soubor různých bytostí, energetických kanálů, napojení, tvé duše, je tam těch složek víc a je opravdu úplně jedno, kterou z nich se rozhodneš používat. I když třeba žádáš o pomoc, můžeš prosit ne anděla, ne duši, ale prostě použiješ slovo ,,moje vnitřní / duchovní / vyšší vedení" a efekt bude v podstatě stejný, akorát že je oslovuješ všechny naráz. Někdy taková komunikace bývá i snadnější, protože nemusíš řešit, kam tu otázku máš směřovat, ale prostě to ze sebe vyhodíš ven a počkáš, to bude dál.

Také nemůžeš mít očekávání, nemůžeš si určovat, kdo ti jak má odpovídat, jestli pořádně zdlouhavě, nebo jenom krátce ano/ne. Oni mají své vlastní způsoby, mohou ti odpovědět přes sen, přes nějaký billboard venku, přes rádio, přes tvoji kamarádku. Neomezuj se jenom na něco, co nutně očekáváš, protože tak to nefunguje. Je potřeba chodit po světě s očima otevřenýma a všímat si všech znamení, která ti pošlou.
 
14.11.2013
 
Vízte sami sebe ve svéPyramidě světla páté dimenze a žádejte nekonečnou hojnost celého stvoření, aby plynula k vám a skrze vás.Vy si máte vzít to, co požadujete a pak povolit, aby zbytek plynul ven do světa formy.
Pamatujte, když jste jednou naplněni Světlem Ducha, ovlivňuje to všechno a každého okolo vás.Jak vaše vyzařování roste a rozšiřuje se, budete přitahovat do své sféry vědomí víc a víc lidí stejného smýšlení. 
Světlo nemá žádné vyvolené, naplní kohokoli a cokoli, vše co přijímá Jeho transformující, oživující energie, a požehná mu.
 
Musíte taky dávat pozor na to, že některé drahé duše nebudou schopny vydržet ve vaší auřeSvětelnosti, protože je to pro ně příliš bolestivé. Ať záměrně nebo ne, budou se snažit vás vyhodit "ze Středu", a znovu nastolit status quo nebo udržovat věci tak, jak byly v minulosti, bez ohledu na to, jak moc jsou chaotické nebo neuspokojivé. Je důležitější než kdy jindy, abyste vy, jako přenašeči a transformátoři zjemnělého Stvořitelova Světla, zůstali zaměření a stabilní v tom, jak se snažíte začlenit do sebe a vyzařovat více zjemnělého Světla Stvoření ven do světa. Mnozí kolem vás se budou divit a ptát, proč jste se tak moc změnili, a proč už se nechcete podílet na starých hrách a dramatech a na zábavě nižších frekvencí. Jak se pohybujete směrem vzhůru po cestě směrem k mistrovství Sebe, energie a akce ostatních vás budou ovlivňovat méně a méně.
nejdříve musíte učit příkladem, prostřednictvím svých záměrů a akcí, a nakonec prostřednictvím slov moudrosti nabízených v pravý časNicméně, pokud ti, kdo jsou kolem vás nejsou ochotni se učit konat a reagovat více pozitivně, harmonicky prostřednictvím pozorování nebo poslouchat, když jim nabízíte láskyplné návrhy a morální podporu, je důležité, abyste se stáhli z dramatu, který vytvářejí, a zaujali postoj nestranného pozorovatele.

Ti, kteří hledají moudrost a vlastní transformaci, se naučí více ze svých vlastních akcí a reakcí, ať už pozitivních nebo negativních. 
Vaše Vyšší Já vás vždy testuje, stále znovu a znovu, dokud neodhodíte ty věci, které nejsou ve vašem nejlepším zájmu, a přijmete za vlastní ty, které jsou vaší pravdou.
Důležitým prvkem mistrovství Sebe je naučit se zaměřit se na svůj vnitřní svět nebo svatyni Duše.
Duše, fyzická loďka a částečně mysl, mají své vlastní rytmické cykly a programy. Přání duše se zaměřuje na to, aby se stala Osvícenou. Mysl se zaměřuje na to, aby získala a udržela informace. Fyzická loďka se zaměřuje na to, aby zažívala fyzický svět prostřednictvím smyslů. Lidstvo neustále zažívá cykly růstu, stagnace a úpadku, které připravují cestu pro nový cyklus růstu a rozpínání. Mistr se obrací dovnitř a snaží se o lepší kvalitu života, zatímco neprobuzené Duše hledají ve vnějším světě stimuly a potvrzení prostřednictvím fyzických smyslů a materiálního vlastnictví, které jim přinášejí uspokojení. Láska jako vnější zaměření, vně vás, vždy přinese pocit zranitelnosti, vždy bude potřebovat neustálé potvrzení platnosti někým nebo něčím.
 
 
 24.11.2013
Synonymem pro inteligenci je schopnost se přizpůsobit a kreativně řešit různé složitější problémy. Někdo to umí hodně, někdo ne. Je to určitá složka osobnosti.
To že je někdo inteligentní ještě neznamená, že je i hodný. (Elitáři jsou všichni vysoce inteligentní lidé. Blbci by ovládnout lidstvo nikdy nedokázali.) Zároveň to neznamená, že kdo inteligentní není, musí být nutně zlý, nebo se špatnou povahou.
 
1.12.2013
Deväť myšlienok Naomi Aldortovej
  1. Dieťa má pravdu. Nech už robí čokoľvek, má na to pádny dôvod. Opravovaním v ňom vyvolávate pocit zlyhania. Podstatné je nájsť pravú príčinu jeho konania a tú napraviť. Spravidla za ňou stojíme my - väčšinou sme dieťa niečo nevedomky naučili alebo máme nerealistické očakávania. Dieťa je naše zrkadlo.
  2. Poslušnosť nie je naším cieľom. Znamená totiž, že dieťa sa bojí. Možno robí dobrú vec, ale zo zlého dôvodu. Bojí sa trestu, našej zlosti alebo toho, že príde o našu lásku. Poslušné dieťa môže neskôr počúvať kohokoľvek, napríklad vodcu gangu. Naučí sa počúvať iných, a nie samo seba. Človek by mal niekedy počúvať iných ľudí, ale mal by sa vždy najskôr poradiť sám so sebou a vedieť sa rozhodnúť, koho a kedy počúvať.
  3. Naším cieľom je, aby bolo dieťa nezávislé, aby v každej chvíli cítilo: To, ako sa cítim, je správne. Tento pocit sebadôvery budujeme tak, že reagujeme na jeho potreby. Nemusíme sa obávať, že neskôr bude robiť veci na úkor iných ľudí, alebo že sa o druhých nebude starať. Naopak, pre dieťa, ktoré sa cíti nezávislé a dôveruje si, je oveľa jednoduchšie všímať si druhých a starať sa o nich.
  4. Spokojné dieťa sa správa dobre zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Na to nepotrebuje príkazy, zákazy a napomínanie, potrebuje len, aby boli naplnené jeho základné potreby, ktorými - okrem tých fyzických - sú bezpodmienečná láska, možnosť sebavyjadrenia, emocionálna istota, samostatnosť, moc nad sebou a sebavedomie.
  5. Ľudia sú zo svojej podstaty nezávislé bytosti. Keďže ovládaním ideme proti tejto prirodzenosti detí, vytvárame agresivitu a vzdor. Niektoré deti tým privedieme k vnútornej rezignácii a vytvoríme v nich pocit uzatvorenia, neistoty a neschopnosti dôverovať sám sebe.
  6. Naším cieľom je, aby deti boli šťastné. Snažíme sa ich toho čo najviac naučiť, aby toho čo najviac dosiahli a čo najviac mali, a potom mohli byť šťastné. Na tom nie je nič zlé, oveľa dôležitejšie však je naučiť deti byť šťastné hneď. Nezávisle od toho, či dostanú to, čo chcú, alebo sa im niečo podarí. Aby boli schopné BYŤ. Naučme ich radšej BYŤ, než ROBIŤ a MAŤ.
  7. Ak dieťaťu pomáhame, v skutočnosti ničíme jeho sebaúctu. Hovoríme mu tým: Ty to nevieš. Ja ti to ukážem. Ja ti pomôžem. Dávajme deťom také projekty a aktivity, ktoré zvládnu samy. Nie príliš ľahké, ale ani nie veľmi náročné, aby ich odradili alebo aby pri nich potrebovali našu pomoc. Ak vidíte, že na niečo nestačia, je lepšie vybrať im niečo iné, než im pomáhať.
  8. Chválenie ničí sebaúctu a je druhom manipulácie. Ak dieťa chválime, chceme, aby niečoho robilo viac. A ono to funguje, ale opäť zo zlého dôvodu - chce získať našu lásku. Učíme deti byť závislé od mienky druhých ľudí. Tento prístup vnáša do života neistotu.
  9. Sloboda nie je povolenie robiť čokoľvek. Dať dieťaťu moc nad samým sebou neznamená dať mu moc nad rodičmi a ostatnými ľuďmi. Pretože to je pre dieťa príliš veľká moc, ktorá ho frustruje a oslabuje.
 
 1.12.2013
Toto je tvůj život.

Dělej, co miluješ a dělej to často.
Jestliže se ti něco nelíbí, změň to.
Jestliže nemáš rád svou práci, odejdi.
Pokud nemáš dostatek času, přestaň se dívat na televizi.
Jestliže hledáš lásku svého života, nech toho;budou na tebe čekat, když začneš dělat věci, které miluješ.
Přestaň analyzovat, život je jednoduchý.
Všechny emoce jsou nádherné.
Když jíš, oceň každé sousto.
Otevři svou mysl, náruč i srdce novým věcem a lidem, jsme spojeni ve svých odlišnostech.
Zeptej se dalšího člověka, kterého potkáš, co je jeho vášní a sdílej s ním svůj inspirující sen.
Často cestuj; zabloudit ti pomůže k nalezení sebe sama.
Některé příležitosti přicházejí jen jednou, chop se jich.
Život je o lidech, které potkáš a věcech, které s nimi vytvoříš. Jdi tedy a začni tvořit.
Žij svůj život a sdílej své vášně.
Život je krátký.
 
 1.12.2013
Vše máme u sebe
 
Z temnoty naší psychiky je vždy cesta ven.
Dveře jsou v nás. Pouze my je můžeme otevřít.
 

Vědět o svých temných stránkách, pochopit je,
přijmout a obejmout, je důležité.
Jsou našimi skvělými učiteli.
 
 
Dalším krokem je najít klíč a otevřít dveře.
Nástroje (klíče) jsou nám k dispozici.
 
 
Je na nás, abychom použili nástroj (klíč) dle svého výběru.
… použít ho, aby otevřel dveře.